I. Ekspozycja (wstępna prezentacja) 1. Plany małżeńskie Cześnika. 2. Przybycie Papkina i wysłanie go do Podstoliny w roli swata. 3. Przyjęcie oświadczyn przez Podstolinę. 4. Potajemne spotkania Wacława i Klary. II. Zawiązanie akcji. 1. Kłótnia i bójka o mur graniczny. III. Rozwój akcji. 1. Przybycie Wacława do domu Klary. 2. Rozmowa Wacława z Podstoliną. 3. Oświadczyny Papkina. 4. Pozew sądowy Rejenta przeciw Cześnikowi. 5. Zmuszenie Wacława do małżenśtwa z...