I. Ekspozycja (wstępna prezentacja)

1. Plany małżeńskie Cześnika.

2. Przybycie Papkina i wysłanie go do Podstoliny w roli swata.

3. Przyjęcie oświadczyn przez Podstolinę.

4. Potajemne spotkania Wacława i Klary.

II. Zawiązanie akcji.

1. Kłótnia i bójka o mur graniczny.

III. Rozwój akcji.

1. Przybycie Wacława do domu Klary.

2. Rozmowa Wacława z Podstoliną.

3. Oświadczyny Papkina.

4. Pozew sądowy Rejenta przeciw Cześnikowi.

5. Zmuszenie Wacława do małżenśtwa z Podstoliną.

6. Przybycie Papkina do Rejenta i wyzwanie na pojedynek.

7. Zwabienie Wacława do domu Cześnika - pisanie listu.

8. Ślub Wacława z Klarą.

IV. Punkt kulminacyjny.

1. Wizyta Rejenta u Cześnika.

V. Rozwiązanie akcji.

1. Zgoda między przeciwnikami.