Traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 r było to inaczej zawarcie pokoju z Niemcami . Na mocy tego traktatu państwo niemieckie , utraciło Alzację , Lotaryngię a także na rzecz polski Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie . Kłajpeda oraz zyskały status wolnego miasta . Obszary Rzeszy zamieszkiwała ludność różnych narodowości w tym celu przeprowadzano plebiscyty , w których wyniku Niemcy utraciły kolejne ziemie . Ponadto wprowadzono liczne zmiany w armii niemieckiej takie jak : liczbę żołnierzy zredukowano do 100 tys. zabroniono używania broni ciężkiej...