Traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 r było to inaczej zawarcie pokoju z Niemcami . Na mocy tego traktatu państwo niemieckie , utraciło Alzację , Lotaryngię a także na rzecz polski Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie . Kłajpeda oraz zyskały status wolnego miasta . Obszary Rzeszy zamieszkiwała ludność różnych narodowości w tym celu przeprowadzano plebiscyty , w których wyniku Niemcy utraciły kolejne ziemie . Ponadto wprowadzono liczne zmiany w armii niemieckiej takie jak : liczbę żołnierzy zredukowano do 100 tys. zabroniono używania broni ciężkiej ora sił pancernych i lotniczych . Niemcy były zmuszone do płacenia reperacji wojennych aliantom . W wyniku postanowień traktatu wersalskiego powstała Liga Narodów której zadaniem było zapobieganie sporów międzynarodowych , jednak organizacja ta nie przetrwała o czym świadczy wybuch drugiej wojny światowej