„Człowiek a lokalna gospodarka”, aby móc poprawianie ocenić obecną sytuację oraz zaproponować nowe sugestie, które umożliwiłby poprawę sytuacji mieszkańców na rynku lokalnym, należy zapoznać się z definicją rynku lokalnego. Rynek lokalny, jako obszar obejmujący swym zasięgiem niewielki teren, najczęściej gromadzi on kupujących i sprzedających z jednej gminy lub miasta. W mojej pracy rynek lokalny będzie obejmował obszar Powiatu Koneckiego. Należy nie tylko znać definicję rynku, ale także jego sytuacje. Poniżej zaprezentuję dane obrazujące obecną sytuację w moim powiecie: -jednostki gospodarcze: 6340 41% działalność handlowa, hurtowa 15% działalność produkcyjna 13% budownictwo 5% transport -liczebność populacji: 82 848 -stopa bezrobocia: 22,2% Podjęto wiele działań, które przyczyniły się do spadku bezrobocia a są to m.in. dobre tempo inwestycji w tym finansowanych ze środków UE, wsparcie zatrudniania bezrobotnych ze środków FP jak i EFS (organizowanie staży, przygotowań zawodowych w miejscu pracy, prac interwencyjnych, udzielaniu bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej a także innych przedsięwzięć wpierających pracodawców i osoby bezrobotne), wyjazdy osób bezrobotnych do pracy za granicą. To stopa bezrobocia w naszym powiecie jest wyższa od wojewódzkiej (13.5%) oraz krajowej (9.5%). Pierwszym czynnikiem zostało wymienione dobre tempo inwestycji, aczkolwiek to właśnie dzięki dobremu wykorzystaniu środków unijnych na rynku lokalnym możliwe jest tworzenie nowych miejsc pracy. Unia Europejska daje możliwość dofinansowania nawet do 40 000 zł na założenie nowej działalności gospodarczej. Należy spełnić następujące warunki: Wziąć udział w rekrutacji, czyli złożenie pomysłu na biznes wraz z potrzebnymi załącznikami, następnym krokiem jest udział w szkoleniu obejmujący zakres prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawnego napisania Biznes Planu. Bardzo ważnym elementem jest stworzenie Biznes Planu, bo to od niego zależy czy dostaniemy dofinansowanie. Ostatnim krokiem jest założenie własnej działalności gospodarczej, otrzymanie dofinansowania i wprowadzanie wizji firmy w życie. Aby to wszystko mogło się udać osoba ta musi mieć plan, wizje swojej przyszłości. Musi być ona przedsiębiorcza. Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, czyli tzw. operatora w swoim regionie. Operator przed podjęciem współpracy może przeprowadzić rekrutację (np. rozmowę kwalifikacyjną) z chętnymi do przystąpienia do projektu. Szczegółowych informacji oraz kontaktów do tych...