1. Gdy w pewnej klasie nieobecnych bylo 9 uczniow, to frekfencja wyniosla 64%.

a) Ilu uczniow nalezy do tej klasy?

b) Ilu uczniow tej klasy musialoby byc nieobecnych, zeby frekfencja wyniosla 88%?

Odpowiedzi :

a) Ilu uczniow nalezy do tej klasy?

(x-9) - 64%

x - 100%

mnożymy na krzyż i zamieniamy procent na liczbę:

0,64*x= 1*(x - 9)

9 = 0,36*x

x=25

b) Ilu uczniow tej klasy musialoby byc nieobecnych, zeby frekfencja wyniosla 88%?

100% - 25

88% - x

x=0,88*25

x=22

25-22 = 3 uczniów