1. Gdy w pewnej klasie nieobecnych bylo 9 uczniow, to frekfencja wyniosla 64%. a) Ilu uczniow nalezy do tej klasy? b) Ilu uczniow tej klasy musialoby byc nieobecnych, zeby frekfencja wyniosla 88%? Odpowiedzi : a) Ilu uczniow nalezy do tej klasy? (x-9) - 64% x - 100% mnożymy na krzyż i zamieniamy procent na liczbę:...