Odpowiedź powinna zawierać przynajmniej jeden przykład ukazujący, w jaki sposób wynalezienie pisma wpłynęło na zarządzanie starożytnym państwem (np. pozwalało na...