1.Studia Tomasza Judyma w Paryżu. 2.Znajomość z panią Niewadzką, pannami Orszeńskimi i Joanną Podborską. 3.Wspólne zwiedzanie Luwru. 4.Wycieczka do Wersalu. 5.Pożegnanie z paniami. 6.Powrót Judyma do Warszawy. 7.Wizyta w domu Wiktora. 8.Spotkanie z bratem. 9.Judym podziwia pracę robotników w fabryce. 10.Doktor Tomasz na spotkaniu warszawskich lekarzy w domu Czernisza. 11.Odczyt o współczesnej higienie. 12.Oburzenie zebranych. 13.Tomasz broni swoich racji. 14.Chmielnicki określa marzenie Judyma jako mrzonki. 15.Gorycz Tomasza. 16.Judym dostrzega na spacerze znajome z Paryża, jadące w powozie. 17.Praktyka lekarska....