1.Studia Tomasza Judyma w Paryżu.

2.Znajomość z panią Niewadzką, pannami Orszeńskimi i Joanną Podborską.

3.Wspólne zwiedzanie Luwru.

4.Wycieczka do Wersalu.

5.Pożegnanie z paniami.

6.Powrót Judyma do Warszawy.

7.Wizyta w domu Wiktora.

8.Spotkanie z bratem.

9.Judym podziwia pracę robotników w fabryce.

10.Doktor Tomasz na spotkaniu warszawskich lekarzy w domu Czernisza.

11.Odczyt o współczesnej higienie.

12.Oburzenie zebranych.

13.Tomasz broni swoich racji.

14.Chmielnicki określa marzenie Judyma jako mrzonki.

15.Gorycz Tomasza.

16.Judym dostrzega na spacerze znajome z Paryża, jadące w powozie.

17.Praktyka lekarska.

18.Propozycja pracy w Cisach.

19.Wyjazd Judyma z Warszawy.

20.Podróż do Cisów.

21.Psoty Dyzia i gniew Judyma.

22.Nadzieje doktora Tomasza.

23.Judym zwiedza Cisy.

24.Korespondencja z Leszczykowskim.

25.Spotkanie ze znajomymi z Paryża.

26.Zaproszenie na plebanię.

27.Wizyta Karbowskiego.

28.Miłość Natalii i kuracjusza.

29.Zazdrość Judyma o pannę Orszeńską.