-Podjęcie problematyki narodowej -traktowanie teatru zgodnie z ideą Ryszarda Wagnera jako syntezy sztuk -z didaskaliów uczynił tekst główny -osadzenie dramatów w kontekście tradycji kulturowych - w dramacie występują motywy artystyczne nawiązujące do malarstwa -odwołanie do mitów narodowych -częste zmiany...