-Podjęcie problematyki narodowej

-traktowanie teatru zgodnie z ideą Ryszarda Wagnera jako syntezy sztuk

-z didaskaliów uczynił tekst główny

-osadzenie dramatów w kontekście tradycji kulturowych

- w dramacie występują motywy artystyczne nawiązujące do malarstwa

-odwołanie do mitów narodowych

-częste zmiany nastroju

-aforystyczność języka

-indywidualizacja języka wypowiedzi

-wprowadzenie gwary

-połączenie różnych konwencji teatralnych

-synteza konwencji artystycznych, młodopolskich