Wielka Rewolucja Francuska

Przyczyny:

kryzys gospodarczy

głód spowodowany nieurodzajem

niekorzystne układy handlowe z Anglią

rozrzutność dworu , wysokie koszty utrzymana Wersalu

spadek produkcji i zwiększenie podatków związane z długiem państwa wydatki na wojnę siedmioletnią

kryzys polityczny – bunt uprzywilejowanych, chęć ograniczeni władzy monarszej

Francuskie stany :

1 - duchowieństwo i 2 - szlachta 3 - mieszczaństwo i chłopi

Najważniejsze wydarzenia rewolucji:

5 maja 1789 - Ludwik XV zwołuje Stany Generalne

17 czerwiec 1789 - stan trzeci wobec odmowy wspólnego uczestnictwa w obradach pozostałych stanów ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym – reprezentacją całegospołeczeństwa , miejsce obrad : sala do gry w piłkę

9 lipca 1789 - przekształcenie Zgromadzenia Narodowego w Konstytuantę

14 lipca 1789 – zdobycie Bastylii przez lud Paryża i powołanie Gwardii Narodowej poddowództwem Józefa de La Fayette’a

26 sierpnia 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w opracowaniu LaFayette’a :głosiła wolność , równość, braterstwo, własność;– czyli tzw. prawa naturalne

3 września 1791 – uchwalenie konstytucji roku 1791

1 października 1791 – rozpoczeta działalność Legislatywy – wybrane zgodnie zkonstytucją Zgromadzenie Prawodawcze

20 kwietnia 1791 – Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę Austrii

10 sierpnia 1792 – uwięzienie Ludwika pod naciskiem ludu Paryża

20 września 1792 – „kanonada pod Valmy” moralne zwycięstwo francuskiej armiirewolucyjnej nad połączonymi siłami austriacko-pruskimi

21 stycznia 1793 – ścięcie króla Ludwika XVI

1793 – wojna Francji z „koalicją [ W.Brytani, Austria, Prusy, Holandia , Hiszpania ]

5 kwietnia 1793 – utworzenie Komitetu Ocalenia Publicznego

24 czerwca 1793 – Konwent zależny od jakobinów , uchwalił konstytucję jakobinów

do 27 lipca 1973 – okres wielkiego terroru [ inspirowany przez przywódcę jakobinówMaksymiliana Robespierre’a

27 lipca 1794 – przewrót theridoriański – aresztowanie Rebespierre’a i przejecie władzy przez burżuazję

22 sierpnia 1794 - uchwalenie konstytucji roku trzeciego

Bilans rewolucyjny:

zniesiono ustrój feudalny we Francji

powstał nowy typ państwa, w którym władzę objęła burżuazja

chłopi otrzymali zieię na własność

gwarancje wolności słowa, wyznania, nietykalności osobistej , oraz ochrony własności

narodowy charakter armii

wpływ ideologicznt na ruchy rewolucyjne w Europie przełomu XVIII i XIX stulecia

bestialskie zbrodnie władz rewolucyjnych [ dotknęły przedstawicieli wszystkich stanów]

Sto Dni, "studniowe" cesarstwo, ostatni okres rządów Napoleona I od jego przybycia z wyspy Elby do Francji (1 III 1815), do powtórnej abdykacji (22 VI 1815). Po bezkrwawym opanowaniu kraju (wojsko przeszło na stronę cesarza) i zdobyciu Paryża (20 III 1815) Napoleon I ogłosił ustanowienie monarchii konstytucyjnej i zadeklarował prowadzenie pokojowej polityki wobec państw europejskich.

100 dni Napoleona (nazywane również Lotem orła) – okres od 1 marca (powrót Napoleona Bonaparte z wyspy Elby) do 18 czerwca 1815 r. (zakończony klęską Napoleona w bitwie pod Waterloo z połączonymi siłami angielskimi oraz pruskimi i późniejszą jego abdykacją), w którym Napoleon ponownie sięgnął po władzę we Francji.