Wielka Rewolucja Francuska Przyczyny: kryzys gospodarczy głód spowodowany nieurodzajem niekorzystne układy handlowe z Anglią rozrzutność dworu , wysokie koszty utrzymana Wersalu spadek produkcji i zwiększenie podatków związane z długiem państwa wydatki na wojnę siedmioletnią kryzys polityczny – bunt uprzywilejowanych, chęć ograniczeni władzy monarszej Francuskie stany : 1 - duchowieństwo i 2 - szlachta 3 - mieszczaństwo i chłopi Najważniejsze wydarzenia rewolucji: 5 maja 1789 - Ludwik XV zwołuje Stany Generalne 17 czerwiec 1789 - stan trzeci wobec odmowy wspólnego uczestnictwa w obradach pozostałych stanów ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym – reprezentacją całegospołeczeństwa , miejsce obrad : sala do gry w piłkę 9 lipca 1789 - przekształcenie Zgromadzenia Narodowego w Konstytuantę 14 lipca 1789 – zdobycie Bastylii przez lud Paryża i powołanie Gwardii Narodowej poddowództwem Józefa de La Fayette’a 26 sierpnia 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w opracowaniu LaFayette’a :głosiła wolność , równość, braterstwo, własność;– czyli tzw. prawa naturalne 3 września 1791 – uchwalenie konstytucji roku 1791 1 października 1791 – rozpoczeta działalność Legislatywy – wybrane zgodnie zkonstytucją Zgromadzenie Prawodawcze 20 kwietnia 1791 – Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę Austrii 10 sierpnia 1792 – uwięzienie Ludwika pod naciskiem ludu Paryża 20 września 1792 – „kanonada pod Valmy” moralne zwycięstwo francuskiej armiirewolucyjnej nad połączonymi siłami austriacko-pruskimi 21 stycznia 1793 – ścięcie króla Ludwika XVI 1793 – wojna Francji z „koalicją [ W.Brytani, Austria, Prusy, Holandia , Hiszpania ] 5 kwietnia 1793 – utworzenie Komitetu Ocalenia Publicznego 24 czerwca 1793 – Konwent zależny od jakobinów , uchwalił konstytucję jakobinów do 27 lipca 1973 – okres wielkiego terroru [ inspirowany przez przywódcę jakobinówMaksymiliana Robespierre’a 27 lipca 1794 – przewrót theridoriański – aresztowanie Rebespierre’a i przejecie władzy przez burżuazję 22 sierpnia 1794 - uchwalenie konstytucji roku trzeciego Bilans rewolucyjny:...