W dzisiejszym świecie istnieje wiele problemów, które wymagają zgodnego działania. Są to zarówno problemy dotyczące bezpieczeństwa, jak również problemy gospodarcze, czy klimatyczne, dlatego istnienie światowej organizacji takiej jak ONZ jest konieczne do zachowania równowagi i pokoju na świecie.

Pierwszą misją ONZ był konflikt w Palestynie (Azja) w 1948r między zamieszkującymi Palestynę Arabami i Żydami. Ma on podłoże etniczne, religijne i terytorialne. By go rozwiązać, ONZ uchwaliło rezolucję (zbiorowa uchwała) o podziale Palestyny na 2 państwa: żydowskie i arabskie, czemu zdecydowanie sprzeciwiła się strona arabska. Poważne konsekwencje spowodowała "wojna sześciodniowa" w 1967 r. W jej wyniku Izraelczycy zajęli Zachodni brzeg Jordanu i Strefę Gazy. Po bezskutecznych wezwaniach ONZ (250 rezolucji) do opuszczenia tych terenów zbrojne akcje podjęli Palestyńczycy, którzy dążyli do zorganizowania własnego państwa na tym obszarze. Główną siłą palestyńską była powołana w 1964r. Organizacja Wyzwolenia Palestyny, lecz nie była to zasługa ONZ.

Wraz z kolejną misją w Azji 1953r Polska weszła w skład komisji nadzorującej rozbrojenie Półwyspu Koreańskiego. Była to pierwsza misja powołana do przywrócenia pokoju, w której wzięli udział Polacy. Trzyletnia wojna (1950-53) między Koreą Północną a Koreą Południową zakończyła się rozejmem zawartym w Panmundżonie. Celem misji było utrzymanie podziału Korei oraz zahamowanie komunistycznej ekspansji (rozprzestrzeniania się).

Kolejnym konfliktem, w który zaangażowało się ONZ była Zatoka Perska (Azja). Główną rolę w likwidacji skutków agresji miały odegrać Stany Zjednoczone. Przeprowadzono operacje: Desert Shield (miała to być ochrona zagrożonej przez Saddama Husajna Arabii Saudyjskiej). ONZ po licznych ostrzeżeniach wobec Iraku postawiła ultimatum wycofania się wojsk irackich z Kuwejtu do stycznia 1991r. Po tej dacie rozpoczęła się operacja Desert Storm, a następnie: Instant Thunder („Nagły Grom”) – akcja nalotów amerykańskich na Irak. 28 lutego 1991r. George Bush ogłosił zakończenie wojny i wyzwolenie Kuwejtu, w którym jednak nie wprowadzono demokratycznych reform. 3 marca Saddam Husajn przyjął warunki rozejmu. Na jego podstawie Irak zrzekł się na rzecz Kuwejtu 120 km² terytorium z polem naftowym Ar-Rumajla i częścią portu Umm Kasr - był to wielki sukces ONZ.

Na kontynencie Europejskim w Kosowie 1999r. doszło do interwencji zbrojnej NATO, która miała na celu przerwanie konfliktu między Armią Wyzwolenia Kosowa a siłami serbskimi. Po zakończeniu działań wojennych ONZ (w tym Polska) włączyła się w odbudowę zniszczonej prowincji i przywrócenie bezpieczeństwa w kraju. W tym celu Rada Bezpieczeństwa ONZ utworzyła Misję Tymczasowej Administracji NZ w Kosowie. Misja UNMIK pełniła podstawowe funkcje administracyjne państwa, w tym funkcje ustawodawcze, wykonawcze, a także sądownicze. W trakcie dziewięciu lat działania misji, tymczasowa administracja kierowana przez NZ, przy współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy agendy, fundusze oraz programy NZ, pomogła ludności Kosowa poczynić znaczące postępy na drodze ku demokracji i stabilności

1995r. w Bośni i Hercegowinie Rada Bezpieczeństwa ustanowiła na wstępny okres 1 roku siły policyjne i biuro ONZ, co było zgodne z porozumieniem kończącym wojnę. Mandat misji obejmował: udzielanie wszelkiej pomocy rządowi Bośni i Hercegowiny w zakresie organizacji i zarządzania lokalnym personelem policyjnym, monitorowanie wprowadzania systemu prawa i sprawiedliwości. Mandat misji UNMIBH wygasł 31 grudnia 2002 r.

W 1995r. Rada Bezpieczeństwa ustanowiła misję w Macedonii, mającej na celu monitorowanie i zapobieganie wszelkim zagrożeniom dla pokoju i stabilizacji na tym obszarze. Z czasem misja uzyskała status niezależnej, kontrolowanej bezpośrednio z Nowego Jorku -nie zmieniło to jednak struktury ani mandatu misji. Przeprowadzano dziennie blisko 40 patroli granicznych. W lutym 1999 r. mandat UNPREDEP nie został odnowiony, ponieważ Chiny zgłosiły weto w tej sprawie. Działania Sił Zapobiegawczych ONZ zakończyły się.

W lutym 2011r. w Libii (Afryka Północna) wybuchła wojna domowa, której celem było odsunięcie od władzy najdłużej panującego na świecie dyktatora Muammara Kaddafiego. Interweniowały ONZ i NATO. Konflikt zakończył się zamordowaniem dyktatora i przejęciem władzy przez rebeliantów, więc działania ONZ nie dały rezultatu.

Konflikt w Sierra Leone rozpoczął się w marcu 1991r. kiedy bojownicy Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego rozpoczęli wojnę w celu obalenia rządu. W 1998 r. Rada Bezpieczeństwa powołała Misję Obserwacyjną, lecz gdy rozpoczęła się wojna o miasto Freetown, cały personel misji został ewakuowany. Od 1999r. kontynuowano misję, w której uczestniczyło 6 ty. osób personelu militarnego. Rok później Rada Bezpieczeństwa rozszerzyła mandat misji UNAMSIL zwiększając zakres podejmowanych działań i liczbę personelu militarnego misji do 17 500 osób. W 2002 roku UNAMSIL przyczyniła się do rozbrojenia i demobilizacji ponad 75 tysięcy byłych bojowników, wliczając w to dzieci-żołnierzy. W styczniu 2002r. rząd Sierra Leone oficjalnie ogłosił koniec wojny. Sytuacja w kraju ustabilizowała się, a misja ONZ podjęła się zorganizowania wolnych oraz uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. W 2005r. mandat misji został zmieniony. Jej celem było wspieranie rządu Sierra Leone w utrwalaniu pokoju oraz stabilnej sytuacji w kraju.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największą organizacją międzynarodową na świecie, która obejmuje swym zasięgiem największy rejon świata. Najważniejszym jej zadaniem jest utrzymanie pokoju i misję tą organizacja jak na razie wypełnia przez dialog między narodami i próbę zbliżenia ich do siebie. Istnienie ONZ ma także znaczenie dla światowej gospodarki. W dużym stopniu ułatwia przepływ towarów między państwami, a także reguluje cła i podatki. Nie można także zapominać o działaniach ONZ na rzecz potrzebujących. Bez przerwy wysyłane są pieniądze i towary do krajów afrykańskich. Organizacja z pewnością pozytywną rolę w ówczesnym świecie.