W dzisiejszym świecie istnieje wiele problemów, które wymagają zgodnego działania. Są to zarówno problemy dotyczące bezpieczeństwa, jak również problemy gospodarcze, czy klimatyczne, dlatego istnienie światowej organizacji takiej jak ONZ jest konieczne do zachowania równowagi i pokoju na świecie. Pierwszą misją ONZ był konflikt w Palestynie (Azja) w 1948r między zamieszkującymi Palestynę Arabami i Żydami. Ma on podłoże etniczne, religijne i terytorialne. By go rozwiązać, ONZ uchwaliło rezolucję (zbiorowa uchwała) o podziale Palestyny na 2 państwa: żydowskie i arabskie, czemu zdecydowanie sprzeciwiła się strona arabska. Poważne konsekwencje spowodowała "wojna sześciodniowa" w 1967 r. W jej wyniku Izraelczycy zajęli Zachodni brzeg Jordanu i Strefę Gazy. Po bezskutecznych wezwaniach ONZ (250 rezolucji) do opuszczenia tych terenów zbrojne akcje podjęli Palestyńczycy, którzy dążyli do zorganizowania własnego państwa na tym obszarze. Główną siłą palestyńską była powołana w 1964r. Organizacja Wyzwolenia Palestyny, lecz nie była to zasługa ONZ. Wraz z kolejną misją w Azji 1953r Polska weszła w skład komisji nadzorującej rozbrojenie Półwyspu Koreańskiego. Była to pierwsza misja powołana do przywrócenia pokoju, w której wzięli udział Polacy. Trzyletnia wojna (1950-53) między Koreą Północną a Koreą Południową zakończyła się rozejmem zawartym w Panmundżonie. Celem misji było utrzymanie podziału Korei oraz zahamowanie komunistycznej ekspansji (rozprzestrzeniania się). Kolejnym konfliktem, w który zaangażowało się ONZ była Zatoka Perska (Azja). Główną rolę w likwidacji skutków agresji miały odegrać Stany Zjednoczone. Przeprowadzono operacje: Desert Shield (miała to być ochrona zagrożonej przez Saddama Husajna Arabii Saudyjskiej). ONZ po licznych ostrzeżeniach wobec Iraku postawiła ultimatum wycofania się wojsk irackich z Kuwejtu do stycznia 1991r. Po tej dacie rozpoczęła się operacja Desert Storm, a następnie: Instant Thunder („Nagły Grom”) – akcja nalotów amerykańskich na Irak. 28 lutego 1991r. George Bush ogłosił zakończenie wojny i wyzwolenie Kuwejtu, w którym jednak nie wprowadzono demokratycznych reform. 3 marca Saddam Husajn przyjął warunki rozejmu. Na jego podstawie Irak zrzekł się na rzecz Kuwejtu 120 km² terytorium z polem naftowym Ar-Rumajla i częścią portu Umm Kasr - był to wielki sukces ONZ. Na kontynencie Europejskim w Kosowie 1999r. doszło do interwencji zbrojnej NATO, która miała na celu przerwanie konfliktu między Armią Wyzwolenia Kosowa a siłami serbskimi. Po zakończeniu działań wojennych ONZ (w tym Polska) włączyła się w odbudowę zniszczonej...