1. Dzieciństwo Zbyszka u boku stryja Maćka - po śmierci rodziców

2. Pierwsze spotkanie Zbyszka i Danusi w gospodzie w Tyńcu

3. Złożenie ślubów rycerskich przez młodzieńca

4. Napad Zbyszka na posła krzyżackiego

5. Surowy wyrok królewski i trzykrotne szukanie prób ocalenia chłopca

6. Choroba Maćka i powrót do Bogdańca

7. Poznanie Jagienki. Polowanie na niedźwiedzia

8. Wyjazd Zbyszka na Mazowsze

9. Pasowanie młodzieńca na rycerza i ślub młodych

10. Porwanie dziewczyny przez Krzyżaków

11. Długie poszukiwania Zbyszka

12. Odnalezienie ukochanej. Jej choroba i śmierć

13. Szczęśliwe życie Zbyszka i Jagienki

14. Udział w wielkiej bitwie pod Grunwaldem