Analiza porównawcza sceny śmierci Ronalda i Boryny. Heroizacja głównych bohaterów Powieść "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta to modernistyczne dzieło ukazujące doskonale społeczność wiejską. "Pieśń o Rolandzie" natomiast jest średniowiecznym utworem prezentującym jeden z najbardziej popularnych wtedy wzorców osobowych jakim był rycerz. Dwa tak różniące się dzieła skrywają w sobie heroizacje głównych bohaterów.Heroizacja postaci polega na nadawaniu im wyjątkowej pozycji, przypisywaniu cech wyróżniających, wybitnych i bohaterskich wznosząc ich ponad przeciętność. "Pieśń o Rolandzie" związana jest z historią wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii, by tam stoczyć walkę z niewiernymi, w której później Roland ginie. Śmierć bohatera możemy postrzegać w trzech różnych aspektach: jako chrześcijanina, rycerza i bohatera uwznioślonego. Wzorowy rycerz nie może w chwili śmierci zapomnieć, że jest chrześcijaninem. Roland w chwili gdy "dopada" go mroczna śmierć, z ręką uniesioną w górę ku Bogu zaczyna wspominać, to co w jego życiu było najważniejsze, wypowiada przy tym słowa modlitwy, by przeprosić za swą dumę i pychę."Boże, przez twoją łaskę mea culpa, za moje grzechy, wielkie i małe, jakie popełniłem od godziny urodzenia, aż do dnia, w którym poległem...""Prawdziwy ojcze, któryś nigdy nie skłamał, ty któryś przywołał świętego Łazarza spośród umarłych, ty któryś ocalił Daniela spomiędzy lwów, ocal moją duszę od wszystkich niebezpieczeństw za grzechy, którem popełnił w życiu"Bohater umiera w pozycji leżącej na brzuchu zwrócony głową ku zdobywanemu kraju. Uniesiona w górę ręka miała wtedy świadczyć o prośbie zabrania go do nieba. Przybrana pozycja wydaje się być podobną do Chrystusowej. "Położył się na murawie, twarzą do ziemi...""Raz po raz słabnącą ręką uderza się w piersi. Za grzechy swoje wyciąga ku niebu swoją rękawicę"Góra na której dochodzi do kulminacyjnego momentu śmierci Rolanda symbolizuje chwałę, wyższość ponad wszystkich, umiera będąc bliżej nieba i Boga, w miejscu wzniosłym i wyjątkowym. Bohater ginący w walce za swój kraj otrzymał śmierć godną idealnego rycerza średniowiecznego. Roland walczył w obronie wiary dlatego też już po śmierci zostaje natychmiast wzięty przez archaniołów do nieba."Opuścił głowę na ramię; doszedł ze złożonymi rękami swego końca. Bóg zsyła mu anioła cherubina i świętego Michała opiekuna: Z nimi przyszedł i święty Gabriel. Niosą dusze hrabiego do raju.""Chłopi" Władysława Reymonta to jedna z największych epopei poświęconych...