Teatr grecki MASKA I KOSTIUM Teatr grecki Teatr - gr. theatron – miejsce widowisk Maska Maska była podstawowym elementem stroju starożytnego greckiego aktora. Dawała ona widzom wskazówkę dotyczącą przedstawianej przez aktora postaci. Dzięki temu rekwizytowi możliwe było odgrywanie wielu ról przez jedną osobę (zmiana roli odbywała się poprzez zamianę masek). Maska służyła aktorom również do odgrywania ról kobiecych, ponieważ wszyscy aktorzy byli wówczas płci męskiej. Pierwszym dramaturgiem,który użył w swoim przedstawieniu masek był Tespis. Używano czterech rodzajów masek : przedstawiających śmiech, płacz, gniew lub strach. Kostium W teatrze greckim kostiumy nie były odbiciem strojów epoki, w której...