Teatr grecki

MASKA I KOSTIUM

Teatr grecki Teatr - gr. theatron – miejsce widowisk

Maska

Maska była podstawowym elementem stroju starożytnego greckiego aktora. Dawała ona widzom wskazówkę dotyczącą przedstawianej przez aktora postaci. Dzięki temu rekwizytowi możliwe było odgrywanie wielu ról przez jedną osobę (zmiana roli odbywała się poprzez zamianę masek). Maska służyła aktorom również do odgrywania ról kobiecych,

ponieważ wszyscy aktorzy byli wówczas płci męskiej.

Pierwszym dramaturgiem,który użył w swoim przedstawieniu masek był Tespis.

Używano czterech rodzajów masek : przedstawiających śmiech, płacz, gniew lub strach.

Kostium

W teatrze greckim kostiumy nie były odbiciem strojów epoki, w której toczyła się akcja, ani w której sztukę wystawiano. Aktor występował w długim chitonie o jaskrawych, wyrazistych kolorach, często ozdabianym wzorami geometrycznymi lub figuralnymi.Aktorzy posługiwali się także rekwizytami. Były to stałe atrybuty związane z określonymi rolami Np. król występował z berłem, pasterze z laskami pasterskimi, błagalnicy z gałązkami oliwnymi.