Patriotyzm jest wartością kiedyś powszechnie szanowaną i wyznawaną, dzisiaj zapomnianą szczególnie przez młode pokolenie. Wielu nas uważa że patriotyzm przejawia się tylko w czasie wojny. W poniższych argumentach spróbuję pokazać że patriotami możemy być w czasie konfliktów zbrojnych i w czasie pokoju. Przejdę do omówienie pierwszego z nich. Na wstępie, pragnę przywołać książkę Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec". Jej bohaterzy patriotyzm mięli we krwi już od młodości. Chodź Rudy, Zośka i Alek byli młodzi poświęcali swój czas, zdrowie, a nawet życie na walkę o niepodległą Polskę. By na nowo stała się prawdziwą ojczyzną dla wszystkich polaków. Ich postawa uczy nas honorowej postawy wobec ojczyzny i przyszłych...