Patriotyzm jest wartością kiedyś powszechnie szanowaną i wyznawaną, dzisiaj zapomnianą szczególnie przez młode pokolenie. Wielu nas uważa że patriotyzm przejawia się tylko w czasie wojny. W poniższych argumentach spróbuję pokazać że patriotami możemy być w czasie konfliktów zbrojnych i w czasie pokoju.

Przejdę do omówienie pierwszego z nich. Na wstępie, pragnę przywołać książkę Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec". Jej bohaterzy patriotyzm mięli we krwi już od młodości. Chodź Rudy, Zośka i Alek byli młodzi poświęcali swój czas, zdrowie, a nawet życie na walkę o niepodległą Polskę. By na nowo stała się prawdziwą ojczyzną dla wszystkich polaków. Ich postawa uczy nas honorowej postawy wobec ojczyzny i przyszłych pokoleń.

Powyższe argumenty ukazują, iż patriotą może być każdy, w każdym wieku. Niezależnie od tego jaka jest sytuacja w kraju. Przejawami patriotyzmu mogą być drobne „uczynki” które ukażą pełną szacunku postawę do ojczyzny. Naprawdę przejaw takiej wartości nie wymaga dużo starań, a pielęgnowana jej da kiedyś owocne plony.

Inne argumenty : przejawy patriotyzmu z życia, serial Czas Honoru