1. Dzieciństwo pilota 2. Planeta Małego Księcia 3. Róża 4. Opuszczenie swojej planety przez Małego Księcia i początek podróży 5. Spotkanie z królem 6. Człowiek próżny 7. Planeta pijaka 8. Czwarty dorosły – bankier 9. Latarnik i jego latarnia 10. Geograf 11. Planeta siódma – Ziemia – dłuższy pobyt 12. Spotkanie Małego Księcia ze żmiją 13. Podróż przez pustynię i góry 14. Mały Książe i róże 15. Oswajanie lisa 16. Zwrotniczy i pociąg 17. Kupiec...