1. Dzieciństwo pilota2. Planeta Małego Księcia3. Róża4. Opuszczenie swojej planety przez Małego Księcia i początek podróży5. Spotkanie z królem6. Człowiek próżny7. Planeta pijaka8. Czwarty dorosły – bankier9. Latarnik i jego latarnia10. Geograf11. Planeta siódma – Ziemia – dłuższy pobyt12. Spotkanie Małego Księcia ze żmiją13. Podróż przez pustynię i góry14. Mały Książe i róże15. Oswajanie lisa16. Zwrotniczy i pociąg17. Kupiec – następne...