1. Spotkanie w tynieckiej gospodzie.

2. Napad Zbyszka na posła krzyżackiego.

3. Surowy wyrok królewski i ocalenie Zbyszka przez Danuśkę.

4. Choroba Maćka, powrót do Bogdańca.

5. Poznanie Jagienki, polowanie na niedźwiedzia.

6. Wyjazd Zbyszka na Mazowsze.

7. Spotkanie z księżną Anną Danutą i Danusią.

8. Uratowanie życia panu de Lorche.

9. Skargi Krzyżaków na Juranda ze Spychowa.

10. Ślub Zbyszka i Danuśki.

11. Porwanie dziewczyny.

12. Jurand u wrót zamku w Szczytnie.

13. Poszukiwania Danuśki przez Zbyszka.

14. Uwięzienie i okaleczenie Juranda.

15. Spotkanie z Jurandem.

16. Wyjazd Maćka i Jagienki do Malborka.

17. Odnalezienie więzionej przez Zygfryda Danusi.

18. Choroba dziewczyny.

19. Zygfryd przed Jurandem - przebaczenie.

20. Samobójstwo Zygfryda, śmierć Danusi.

21. Spotkanie Zbyszka i Jagienki na dworze księżnej Anny Danuty.

22. Zbyszko z poselstwem w Malborku. Spotkanie z Maćkiem.

23. Z powrotem w Spychowie. Śmierć Juranda.

24. Ślub Zbyszka i Jagienki.

25. Wojna z Zakonem. Bitwa pod Grunwaldem.

26. Powrót do Bogdańca.