1. Wstęp - autorem jest Johann Wolfgang von Goethe. -powieść epistolarna, składająca się z szeregu listów głównego bohatera do przyjaciela. -Opisuje dzieje nieszczęśliwej miłości Wertera do Lotty. -rozpowszechniona w XVIII wieku. -czasy romantyzmu. Teza: W ,, Cierpieniach młodego Wertera” Johanna Wolfganga von Goethe widać spór światopoglądowy pomiędzy Werterem a Albertem. 2. Rozwinięcie -przedstawiona scena ma miejsce po tym, jak główny bohater domyśla się o odwzajemnionych uczuciach Lotty i jego decyzji wyjazdu. Albert -jest bardzo życzliwym, prostym człowiekiem, który zdecydowanie sprzeciwia się samobójstwom. Świadczy o tym jego emocjonalna reakcja na przyłożenie lufy pistoletu do skroni przez Wertera. Sam odciąga on broń od jego głowy. -nie może zrozumieć, że człowiek może dopuścić się tego czynu, uważa to za bark rozwagi. - myśli na ten temat napawają go wstrętem - samobójstwo uważa za niemoralne, bez względu na przyczyny. - jest to nieprawność, którą trzeba tępić - twierdzi, że to oznaka słabości człowieka. Jego zdaniem łatwiej jest umrzeć, niż z godnością i pokorą pokonywać udręki dnia codziennego - Jest on więc zdecydowanym przeciwnikiem samobójstwa Werter - Werter zaś sądzi, że ma on podstawy w umyśle człowieka, i nie należy osądzać ludzi, którzy się tego dopuścili - twierdzi, że ludzie kierowani namiętnościami, gniewem i silnymi uczuciami mogą dopuścić się takich czynów. Trzeba poznać targające człowiekiem uczucia, żeby obiektywnie oceniać jego postępowanie. - jest zdania, że pijakami i szaleńcami nazywa się ludzi, którzy chcą zrobić coś wielkiego i dobrego, lecz niezrozumiałego dla innych. Ludzie osądzają czy coś jest dobre czy złe, nie poznawszy wszystkich uczuć tkwiących w sercu człowieka. - mówi, że samobójstwo nie wynika z tego, czy ktoś jest ,,słaby” bądź ,,silny”, tylko czy jest w stanie unieść swoje cierpienia i troski, bez względu na to czy mają podłoże fizyczne albo moralne. - sądzi, że nazwanie samobójcy tchórzem jest nieodpowiednie -porównuje samobójstwo do śmiertelnej choroby - utrzymuje, że by osądzać człowieka trzeba poznać jego myśli, wrażenia i warunki w jakich żyje -sądzi, że namiętność pozbawia człowieka spokoju i logicznego rozumowania, co może prowadzić do tragedii. - daremne jest przekonywanie człowieka nieszczęśliwego i próby udzielania mu pomocy -przywołuje przykład dziewczyny, która nie mogą znieść porzucenia i samotności, zabija się -uważa, że takie historie dotykają wielu ludzi - mówi, że człowiek traci rozsądek w obliczu namiętności - Werter widocznie popiera samobójstwo Widać wiec, że bohaterowie zajmują zupełnie...