1. Decyzja Hektora o podjęciu walki z Achillesem.

2. Gonitwa Achillesa za Hektorem.

3. Rozmowa Zeusa z Ateną.

4. Pomoc udzielona Hektorowi przez Apollona.

5. Upadek losu Hektora do Hadesu.

6. Rozmowa Ateny z Achillesem.

7. Przemiana Ateny w Deifoba i nakłonienie Hektora do walki.

8. Pomoc udzielona Achillesowi przez Atenę.

9. Zabicie Hektora przez Achillesa.

10. Przywiązanie zwłok Hektora do rydwanu.