-głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,

-zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,

-rozwój nowych technik wojskowych,

-zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,

-umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,

-upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów,

-koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,

-powstanie republiki w Niemczech,

-rewolucja bolszewicka w Rosji,

-odrodzenie się lub powstanie nowych państw w Europie: Polski, Czechosłowacji, Jugosławi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii,

-powstanie Ligi Narodów,

-nowy podział terytorialny w Europie,