-głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, -zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, -rozwój nowych technik wojskowych, -zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa, -umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń, -upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów, -koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej, -powstanie...