Ad.2 Komunikacja ustna – ma miejsce w czasie bezpośredniej rozmowy, dyskusji grupowych, rozmów telefonicznych i innych okoliczności, w ktych słowo mione jest używane do wyrażania treści. Głną zaletą komunikacji ustnej jest to, że sprzyja ona zwrotnej reakcji i wymianie pogląd, jest bardzo łatwa w użyciu. Natomiast komunikacja ta posiada rnież wady, nie pozostawia trwałego zapisu, dzięki któremu po dłuższym czasie można odtworzyć komunikat, może nie być dokładna. Komunikacja pisemna – główną zaletą jest zmniejszenie błędów, które powstają w komunikacji ustnej. Komunikacja pisemna nie jest zbyt cenionym środkiem, ponieważ uniemożliwia natychmiastową reakcję odpowiedzi. Kolejną zaletą tej komunikacji jest możliwość przemyślenia wysyłanego komunikatu, jak również możliwość sprawdzenia jego poprawności, zachowuje się na długi czas, dzięki czemu można odtworzyć ją w przyszłości. Zalecana jest w momentach, gdy komunikat ma zawierać ważne szczegóły, które nie mogą zostać zniekształcone. Dlatego też uważa się, że jest trudniejsza i bardziej czasochłonna niż komunikacja ustna zad3 Samoocena jest najlepiej zbadanym składnikiem poczucia własnej wartości. Jeżeli weźmie się pod uwagę charakter opinii na własny temat, czyli to, czy myślimy o sobie w spos pozytywny, czy raczej negatywny, wyrżnia się samoocenę niską lub wysoką. Jeśli chodzi natomiast o trafność sądów na temat własnej osoby, można mówić o samoocenie zawyżonej (kiedy przecenimy swoje zdolności), zaniżonej (kiedy mamy tendencję do niedoceniania swoich możliwości i sukcesów) oraz adekwatnej (kiedy ocena naszych talentów ma rzeczywiste odzwierciedlenie w efektach pracy). Osoby z zaniżoną samooceną w kontaktach z innymi pozwalają się wykorzystywać, nie bronią swoich praw, a potrzeby innych przedkładają nad własne. Niskie poczucie własnej wartości jest źrłem dyskomfortu i bu, dlatego czasem osoby takie starają się ukryć prawdziwy stan rzeczy nawet przed samym sobą – maskują niską samoocenę, przesadnie podkreślając własną moc albo skierowując swoją wrogość i frustrację na innych. Swoje braki kompensują agresją, zarozumialstwem czy arogancją. Nieadekwatna i niska samoocena może wynikać z niedostatecznego samopoznania (braku wglądu w siebie, braku autoanalizy własnych zachowań, niedoceniania własnych zalet), ale też z nagromadzenia niekoniecznie prawdziwych (obiektywnych) komunikatów, jakie człowiek otrzymywał w przeszłości od tzw. osób znaczących – przełożonych Istotą stabilnej samooceny jest umiejętność obdarzenia się bezwarunkową miłością, czyli akceptowania siebie za swoją niepowtarzalność, uniezależnienie...