- Anakreontyk - pogodny wiersz o tematyce miłosnej albo biesiadnej, opiewający radość życia, nawiązujący do stylu liryka - Poezja tyrtejska to rodzaj poezji patriotycznej, nawołującej do walki w obronie niepodległości, budzącej pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Jej nazwa wywodzi się od imienia greckiego poety Tyrtajosa (Tyrteusza). Tyrteusz stał się symbolem poety- bojownika. Utwory Tyrtajosa określają zachowanie wojowników na polu walki oraz zachęcają do obrony ojczyzny, nawet jeśli trzeba przypłacić tą walkę własnym życiem. - Złoty środek - Jest to sposób na życie utworzony poprzez połączenie filozofii epikurejskiej ze stoicyzmem. Jako pierwszy opisał go Horacy. Główną zasadą jest panowanie nad emocjami. W razie jakiegoś nieszczęścia, nie należy popadać w skrajną rozpacz lecz przyjąć niepowodzenie jako coś naturalnego. Z drugiej strony w przypadku szczęścia nie należy popadać w euforię, zachwyt itp. Horacy nie zgadzał się z wpływem stanu posiadania na stan ducha. - Patos nastrój wzniosłości, właściwy rzeczom wielkim, mającym historyczne znaczenie; ton, styl podniosły, poważny; sztuczność, górnolotność, napuszoność (w mowie, piśmie). - Etos - przewodnie wierzenia, mierniki, kryteria, ideały charakteryzujące jakąś grupę, społeczność, naród, ideologię; zespół wartości będący podstawą głównych form, wzorców zachowania się lub myśli jakiejś kultury, podstawowy światopogląd, usposobienie, postawa moralna, system wartości jednostki - Archetyp - pierwowzór, prawzór, prototyp, pradawne, niezmienne wyobrażenie pozostające w zbiorowości ludzkiej. - Topos - powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji. Wskazuje na jedność kulturową danego kontynentu, czy na istnienie pierwotnych wzorców myślenia człowieka. -...