Głównym tematem wypracowania jest ,, Kordian jako bohater romantyczny". W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian jest przedstawiona jako główna postać utworu. W utworze miłość jest dominującym wątkiem tematycznym. Bohater ten jest skupiony przede wszystkim na swoich uczuciach. Jednak patriotyzm, obowiązek względem ojczyzny stał się celem ważniejszym niż osobiste szczęście. Dlatego przedstawie dziś w wypracowaniu Kordiana jako bohatera romantycznego.

Kordian ma 20 lat i podróżuje po świecie. Przekonuje się, że stanowiska, zaszczyty można kupić. Jeden z braci dozorcy sprzedaje krzesła w parlamencie, natomiast drugi z nich groby. Czytając Szekspira, zdaje sobie sprawę, że świat działa literackiego jest wyidealizowany. We Włoszech przestaje wierzyć w romantyczną miłość do Wioletty. Uważa, że miłość dziewczyny można kupić. Papież nakazuje mu posłuszeństwo wobec cara. Zapowiada rzucenie klątwy na Polski naród, gdyby ten powstał przeciwko carowi.

Kordian zdobył gorzkie, pesymistyczne doświadczenie w czasie podróży do Europy. Przekonał się, że świat liczy się tylko z siłą materialną. Rządzi nim pieniądz i egoizm władców. Odnajduje sens życia poświęceniu się dla ojczyzny wzorem Winkelrieda. Kordian z romantycznego kochanka staje się wojownikiem o wolność. Formułuje hasło: ,,Polska Winkelriedem narodu". Wieży, że narody Europy zostaną wyzwolone z pod tyrani monarchów przez Polaków. Doznaje przypływu sił, które pozwolą mu walczyć za swój naród i powraca na chmurze do Polski. Kordian ponosi klęskę po przez decyzję samotnej walki i poświęcenie, słaba psychika i niedojrzała, romantyczna wyobraźnia której nie może opanować, a więc przyczyna przegranej tkwi w nim samym. W utworze obrazuje klęskę powstańców w 1831r.

Kordian jest poetą romantycznym, kreatorem - tworzy prawdziwą żywą poezję, a jego akt twórczości jest taki sam jak akt boski. Robi wszystko dla narodu, walczy o wolność. Według Juliusza Słowackiego hasło ,,Polska Winkerlidem narodu" jest ideą niemoralną, młodzieńczym marzeniem, urojeniem, złudą bez szans realizacji.