1. Sztuka archaiczna - styl geometryczny, orientalizujący porządki: dorycki i joński.

a.) Dorycki porządek:

- trzon zwężający się ku górze

- prostota

- głowica w kształcie poduszki

b.) Joński porządek:

- głowica w kształcie baranich rogów

- smukłość proporcji

- dekoracyjny

- dużo zdobień

2. Sztuka klasyczna - porządek koryncki:

- dekoracyjny

- liście na głowicy

kanon - zespół wzorców, reguł;

harmonia - właściwy porządek, układ, dopełnienie się elementów;

proporcja - wzajemny stosunek dwóch lub więcej całości;

fresk - technika malarska polegająca na malowaniu na wilgotnym podkładzie farbami zmieszanymi z wodą, pozwalająca na uzyskanie bardzo trwałych malowideł;

polichromia - wielobarwne malowidła;

sacrum - sfera boska

profanum - sfera ziemska

3. Podział mitów:

- teogoniczne, np. mit o narodzeniu Ateny

- kosmogoniczne, np. mit o Prometeuszu

- genealogiczne, np. "Ród Labdakidów"

- eschatologiczne, np. "Podróże Odyseusza"

demitologizacja - pozbawienie mitu jego cech

antropomorfizacja - nadanie przedmiotom cech charakterystycznych dla człowieka

topos - powtarzający się motyw

archetyp - pierwowzór