1. Sztuka archaiczna - styl geometryczny, orientalizujący porządki: dorycki i joński. a.) Dorycki porządek: - trzon zwężający się ku górze - prostota - głowica w kształcie poduszki b.) Joński porządek: - głowica w kształcie baranich rogów - smukłość proporcji - dekoracyjny - dużo zdobień 2. Sztuka klasyczna - porządek koryncki: - dekoracyjny - liście na głowicy kanon - zespół wzorców, reguł; harmonia - właściwy porządek, układ, dopełnienie się elementów; proporcja - wzajemny stosunek dwóch lub więcej całości; fresk - technika malarska polegająca na malowaniu na wilgotnym podkładzie farbami zmieszanymi z wodą, pozwalająca na uzyskanie bardzo trwałych malowideł; polichromia - wielobarwne malowidła; sacrum - sfera boska...