Szybko zmieniająca się i dynamiczna rzeczywistość rynkowa wymusza na współczesnych managerach ciągłe wychodzenie poza znane i sprawdzone schematy w zarządzaniu. Koniecznością staje się stałe testowanie nowych rozwiązań, otwartość na zmiany, a przede wszystkim kreatywne podejście do zarządzania firmą i zespołem. Czy jednak wszyscy jesteśmy gotowi do tego, by odrzucać metody, które przyniosły nam niejeden sukces? Czy umiemy sprawić, by nasz zespół czuł się na tyle komfortowo, by proponować nowatorskie i jednocześnie ryzykowne rozwiązania? Jak się do tego zabrać? Twórcze myślenie w zarządzaniu ma wiele aspektów. Można rozważać najbardziej efektywne metody wypracowywania kreatywnych rozwiązań, zastanawiać się nad obalaniem barier myślowych, czy też analizować najciekawsze przypadki biznesowych sukcesów związanych z odejściem od oczywistych działań. Jednak najbardziej interesujące, ale i najtrudniejsze jest pytanie, jak skutecznie zaszczepić wśród współpracowników atmosferę nieszablonowego myślenia i zmobilizować zespół do przyjęcia właśnie takiej strategii działania. Twórczy manager Kreatywny zespół potrzebuje w pierwszej kolejności twórczego lidera. Jaka powinna być taka osoba? Na pewno charyzmatyczna, na tyle, aby prowadzić zespół w kierunku realizacji postawionego celu, inspirując także do stałego proponowania unikatowych rozwiązań i skutecznie tworząc atmosferę bezpieczeństwa. Dlatego właśnie to manager musi jako pierwszy otworzyć się na twórcze myślenie w zarządzaniu działaniami firmy. Jeśli manager podlega władzy zarządu, czy też osób dysponujących własnością firmy, to je najpierw zobowiązany jest przekonać, że warto sięgać po nowe rozwiązania. Argumentami "za" w takiej strategii są: zwiększanie przewag konkurencyjnych firmy, możliwość wdrażania innowacyjnych produktów i usług, czy też podniesienie efektywności działania. Nowatorskie myślenie ma jednak także swoją cenę, której osoby decyzyjne muszą być świadome. Stawianie na to, co niesprawdzone i odległe od schematów niesie ze sobą ryzyko. To rynek weryfikuje nowości i nie każda zdobywa jego uznanie. Nie mówimy tutaj o braniu pod uwagę porażki, lecz raczej o konieczności stałej weryfikacji wcielanych rozwiązań i szybkim reagowaniu na zachodzące zmiany. Innymi słowy, wprowadzanie twórczych rozwiązań sprawi, że cała organizacja - od działów odpowiadających za produkty i usługi, przez marketing i księgowość, będą musiały blisko współpracować i na bieżąco wymieniać się spostrzeżeniami. Jest to znacząca zmiana w sposobie funkcjonowania firmy, a osobą, która powinna łączyć w sobie wszystkie...