GENEZA: Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej jest to organizacja polityczno-gospodarcza. Przyczyną powołania Stowarzyszenia były napięcia między państwami regionu, mogące w każdej chwili przerodzić się w konflikt, a także rosnąca rola Japonii. Państwa uznały, że najlepszym sposobem rozwiązania tych konfliktów będzie powołanie organizacji międzynarodowej. W bliższej współpracy widziano także nadzieję na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i osłabienie zależności gospodarczej od państw zachodnich. W Bangkoku 8 sierpnia 1967 roku ministrowie pięciu państw Azji Południowo-Wschodniej podpisali Deklarację. Tymi państwami byli: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia powołali do życia organizację jaką jest ASEAN. Siedzibą organizacji została Dżakarta. W późniejszych latach zaczęły dołączać inne państwa: Brunei (od 8 stycznia 1984), Wietnam (od 28 lipca 1995), Laos i Mjanma (od 23 lipca 1997), Kambodża (od 30 kwietnia 1999). CELE: Deklaracja ASEAN stwierdza, że główne cele i zamiary stowarzyszenia to: o przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego w regionie: fundacja ma budować pokojową i dobrze współpracującą wspólnotę narodów południowoazjatyckich, o promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji poprzez trwałe respektowanie sprawiedliwości i reguł prawa w stosunkach między krajami w regionie i dochowywanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, o promowanie aktywnej współpracy w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, technicznej i administracyjnej, o dostarczenie pomocy w sferze szkolenia i wyposażenia krajów regionu w dziedzinach: edukacja, technika, administracja, o współpraca w celu efektywniejszego wykorzystania rolnictwa i przemysłu oraz rozwoju handlu, o utrzymywanie współpracy z istniejącymi organizacjami międzynarodowymi o podobnych celach. Innymi celami ASEAN są: o rozwijanie współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej; o przyspieszenie rozwoju gospodarczego państw członkowskich; o ustanowienie w regionie strefy pokoju i neutralności wolnej od wpływów mocarstw; o bliska współpraca z organizacjami regionalnymi o podobnych celach. ORGANY: o spotkanie Szefów Rządów – podejmuje najważniejsze decyzje i określa główne kierunki rozwoju organizacji; tematyka tych spotkań jest różnorodna, od energii, środowiska czy finansów po turystykę, naukę i technologię; o konferencje Ministerialne – najważniejszy organ obradujący regularnie, zbiera się raz w roku, w skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, do kompetencji należy nadzorowanie prac niższych organów,...