Stwarzane ideologie oraz systemy polityczne od zawsze za swój główny cel obierały zaprowadzenie porządku i ładu w państwie. Totalitaryzm charakteryzuje się jednak szczególnie silną autokracją oraz dążeniem do pełnego kontrolowania całego społeczeństwa za pomocą zabiegów takich jak terror, cenzura czy indoktrynacja, to jest usilne kształtowanie danej ideologii wśród obywateli za pomocą propagandy. W systemie takim wszystko podlega władzom, rynek oraz informacje są zmonopolizowane, a każdy aspekt życia obywateli ustalany jest przez rząd - odrzucane są idee demokracji i wszelkie przejawy pluralizmu. Państwo miało być państwem monopartyjnym i policyjnym - władza miała prawo ingerencji w kulturę i naukę oraz w proces tworzenia prawa. Policja polityczna miała kontrolować wszystkie sfery życia. Dochodziło też do brutalnych sytuacji, za których przykłady można wziąć ludobójstwa często zachodzące w czasach panowania wojen i totalitaryzmu w Europie. Państwami, które wprowadziły totalitaryzm jako ustrój po I Wojnie Światowej były Niemcy, Włochy oraz Rosja. Jednym z głównych powodów, które wywołały takie posunięcia, były niekorzystne warunki Traktatu Wersalskiego z roku 1919. Niemcy utraciły znaczne obszary i zostały obciążone wręcz nierealistyczną sumą w ramach odszkodowania, wynoszącą odpowiednik 33 miliardów dolarów; w konsekwencjach Traktatu Wersalskiego znalazła się również demilitaryzacja państwa - armię ograniczono do 100 tys. żołnierzy i zakazano wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej. To wszystko, w połączeniu ze znacznie większą liczbą następstw wynikających z Traktatu oraz globalnym kryzysem gospodarczym sprawiło, że sytuacja w Niemczech stała się zagmatwana. Tak jak i w innych krajach dotkniętych destabilizacją rynku, pojawiło się wiele przeciwników systemu demokratycznego. Na znaczeniu zyskała wówczas partia NSDAP pod wodzą Adolfa Hitlera, który w roku 1933 utorował sobie drogę do władzy, zostając prezydentem i kanclerzem Niemiec, mianując się też wodzem państwa. Hitler dążył do samowystarczalności gospodarczej kraju. Wprowadził szereg ustaw poprawiających warunki socjalne robotników. Rozbudował przemysł zbrojeniowy, co miało uczynić z Niemiec potęgę militarną, jednocześnie likwidując bezrobocie. Jednak produkcja musiała zostać ograniczona, uznał więc, że najlepszym sposobem ratowania gospodarki będzie zdobycie nowych terenów i przejęcie ich zasobów, co rozpoczął poprzez agresywnie prowadzoną ekspansję niemieckich terenów na obszary innych państw. Włochy, pomimo oficjalnego wygrania I Wojny Światowej, nie odniosły większych korzyści z...