Przed przybyciem Europejczyków ( 1788 ) Australię zamieszkiwało wg rozbieżnych szacunków 250 - 750 tysięcy i więcej Aborygenów. Było to około 500 - 600 grup plemion. Po przybyciu Europejczyków, rdzenna miejscowa ludność była wypierana z żyznych obszarów i eksterminowana. Na skutek działań białego człowieka liczba rdzennej ludności drastycznie się zmniejszyła. Na początku XIX wieku żyło jeszcze około 500 grup plemiennych. W roku 1933 około 67 tysięcy. Współcześnie 66,5% Aborygenów żyje w miastach. Ich styl życia upodobnił się do wzorców i standardów...