Akt I.

1. Rozmowa Elizy i Walerego.

2. Zwierzenia Kleanta.

3. Podejrzenia Harpagona co do Strzałki.

4. Kłopoty Harpagona z przechowywaniem szkatułki.

5. Obawy skąpca przed dziećmi.

6. Wyjawienie planów małżeńskich Harpagona

a)zamiar poślubienia Marianny;

b)plany wobec dzieci.

7. Poparcie przez Walerego planów Harpagona wobec Marianny.

Akt II.

8. Lichwiarska umowa

a)pośrednictwo Strzałki;

b)warunki umowy.

9. Spotkanie Harpagona z Kleantem

a)wzajemne wymówki.

10. Spotkanie Harpagona ze swatką Frozyną

a)fałszywe komplementy Frozyny.

Akt III.

11. Przygotowania do uczty na cześć Marianny

a)wyznaczenie zadań podwładnym;

b)wskazówki dla Jakuba;

c)wtrącanie przez Walerego filozoficznych sentencji w celu przypodobania się Harpagonowi.

12. Rozmowa Harpagona z Jakubem.

13. Sprzeczka między Walerym a Jakubem.

14. Przybycie Marianny z Frozyną

a)zaloty Harpagona;

b)niespodziewane spotkanie Marianny z Kleantem;

c)wręczenie Mariannie pierścienia.

Akt IV.

15. Przechadzka Kleanta, Marianny, Frozyny i Elizy w ogrodzie

a)pomysł Frozyny - jak zniechęcić Harpagona do Marianny;

16. Rozmowa Harpagona z synem

a)krytyczne uwagi Kleanta pod adresem Marianny;

b)propozycja ojca dotycząca poślubienia Marianny przez Kleanta;

c)szczere wyznanie Kleanta

d)odkrycie przez Harpagona prawdziwych zamiarów Kleanta.

17. Jakub rozjemcą w sporze między Harpagonem a Kleantem.

18. Dalszy ciąg kłótni między ojcem a synem.

19. Kradzież szkatułki Harpagona przez Strzałkę dla Kleanta.

20.Rozpacz skąpca.

Akt V.

21. Rozpoczęcie dochodzenia przez komisarza.

22. Podejrzenia Jakuba co do Walerego.

23. Rozmowa Harpagona z Walerym

a)Walery mówiący o Elizie;

b)Harpagon mówiący o szkatułce.

24. Harpagon wobec Elizy.

25. Pojawienie się Anzelma

a)przypadkowe odkrycie prawdy o więzach rodzinnych Anzelma - Walerego i Marianny.

26. Szantaż Kleanta.

27. Przyjęcie propozycji Anzelma.