problemy jednostki, relacje między nimi zachodzące oraz zależności wiążące człowieka ze społeczeństwem stanowiły od wieków zakres zainteresowań filozofów i badaczy połeczeństwa. rozpoczynając rozważania o człowieku jako istocie społecznej, trzeba zwrócić uwagę na naukę która od lat bada zagadnienia związane ze społeczeństwem - SOCJOLOGIĘ.