problemy jednostki, relacje między nimi zachodzące oraz zależności wiążące człowieka ze społeczeństwem stanowiły od wieków zakres zainteresowań filozofów i badaczy połeczeństwa. rozpoczynając rozważania o człowieku...