Patriota według definicji, to osoba poświęcająca się własnej ojczyźnie. Młodzi ludzie pojęcie to kojarzą przede wszystkim z poświęceniem i bohaterską postawą swoich dziadków podczas II wojny światowej, bądź z postawą rodziców w jakże trudnych czasach komunistycznych, którzy to by móc żyć w wolnej Polsce niejednokrotnie tracili życie bądź zdrowie w imię Ojczyzny.

Współcześnie nieco inaczej patrzy się na takie pojęcia jak naród, honor, ojczyzna czy patriotyzm, ze względu na to , że żyjemy w państwie, któremu nie zagraża niebezpieczeństwo rozbioru bądź napadu zbrojnego. Ludzie żyjący w XXI wieku chcą się przede wszystkim bawić, beztrosko spędzać wolne chwile, dążyć do realizacji swych planów zawodowych oraz marzeń. Zmianie uległo poczucie przynależności narodowej m.in. za sprawą szeroko propagowanego kosmopolityzmu, globalizacji, , przejmowania wzorców kultury zachodniej. Współcześnie przeciętny człowiek troszczy się jedynie o samego siebie, a sprawy państwa go nie obchodzą. W jaki sposób więc przy podobnej mentalności można w ogóle mówić o patriotyzmie??

Postawmy sobie pytanie, co wobec tego zrobić, żeby zmienić obecny stan rzeczy. Moim zdaniem należy przede wszystkim prowadzić edukację młodzieży w sposób gruntowny, zarówno w szkole, jak i w mediach. Jednak najwięcej mogą zdziałać rodzice, to przecież oni kształtują od najmłodszych lat światopogląd małego człowieka (można by rzec: "czym kolebka za młodu nasiąknie…"). Jeżeli nie zmienimy na lepsze swojego narodowego patriotyzmu, może nas czekać zagłada jako polskiego narodu. Inne narody mogą nas wchłonąć i przestaniemy zupełnie istnieć jako samodzielne państwo.

Być dobrym patriotą w XXI wieku to szczególnie znać historię swego kraju, bo bez tej wiedzy nie ma nawet o czy mówić. Oprócz tego trzeba się interesować sprawami państwowymi. Nie jedynie oczekiwać, ale też dawać coś z siebie. Należy czynnie uczestniczyć w życiu własnej ojczyzny, podejmować próby rozwiązania nie tylko własnych problemów, ale też krajowych, dążyć do poprawiania tego, co nie jest dobre.

Współczesny patriota powinien znać i respektować polską tradycję, dbać o czystość i piękno mowy, dbać o polską gospodarkę oraz edukację swoją i ludzi wokół.

Jesteśmy bowiem narodem inteligentnych ludzi. Nie bez przyczyny w większości naukowych ośrodków na świecie pracuje mnóstwo Polaków, a zdolni studenci już na studiach mają mnóstwo ofert z zagranicznych uniwersytetów.

Bycie patriotą dziś to również niepozwalanie na antypolską krucjatę niektórym mediom i tzw. "osobowościom medialnym", którę z nienawiści do tego kraju i narodu uczyniły swoją życiową misję. Patriotyzm dziś to także sprzeciw na ośmieszanie prawdziwych wartości jak np. nomen omen, patriotyzm, polskość, tradycja, historia, rodzina, wiara. patriotym to także słuchanie hymnu na stojąco i duma przepełniające serce z bycia Polakiem.

Współczesny patriota przede wszystkim powinien wywiązywać się z obowiązków obywatelskich zapisanych w konstytucji. Po pierwsze trzeba przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Człowiek kochający swą ojczyznę powinien bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów. Po drugie wszystkich Polaków obowiązuje ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków.

Jednym z poważniejszych obowiązków patrioty jest udział w wyborach. Wtedy możemy wpłynąć na to, kto i jak będzie rządził w państwie, chociaż w obecnej, proporcjonalnej ordynacji wyborczej jest to wybór dość pozorny, ponieważ nie mamy bezpośredniego wpływu na to, jaki kandydat znajdzie się w Sejmie, a tylko na to, która lista wyborcza danej partii dostanie nasz głos.

Kolejnymi obowiązkami są obrona kraju i dbałość o stan środowiska i ponoszenie odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Umiłowanie ojczyzny w dzisiejszych czasach trudno okazać przez walkę z najeźdźcami, bo takowych nie ma. Nie prowadzimy na szczęście żadnych wojen, dlatego nie da się pokazać swojego patriotyzmu przez śmierć w obronie kraju. W XXI wieku człowiek kochający ojczyznę chce, żeby była dalej tak piękna jak jest teraz. W związku z tym musi dbać o środowisko, nie zaśmiecać go i nie zmieniać.

Podsumowując trzeba podkreśli, iż Patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Najprościej jest twierdzić, że jest się patriotą wywieszając flagę w święta państwowe, lecz to jednak nie wystarcza. Współczesny patriotyzm różni się od tego, kiedy walczono np. w powstaniach o niepodległą Polskę. Dziś nie trzeba poświęcać życia, by nazywać się patriotą wystarczy przestrzegać nakazów i zakazów zapisanych w ustawach, troszczyć się o dobro wspólne, łączyć się z narodem podczas klęski lub tragedii narodowej, przestrzegać żałoby narodowej, gdy taka zostanie nałożona na kraj przez prezydenta, dbać o środowisko i zachowywać polskie tradycje. Wydaje mi się, że dobrym podsumowaniem tego tematu może być parafraza: "Nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla Polski".