1. Krótkie przedstawienie analizowanego dzieła plastycznego:

2. Teza interpretacyjna:

3. Temat obrazu:

4. Plan główny i plany dalsze

5. Szczegółowy opis postaci Prometeusza

6. Opis otoczenia Prometeusza

7. Idea dzieła

8. Obraz a mit.

9. Jasno sformuowane wnioski interpretacyjne

10. Krótka ocena, refleksja