Struktura FUNKCJA

Błona komórkowa - chroni przed uszkodzeniami

- chroni przed nadmierną utratą wody

- jest półprzepuszczalna (przepuszcza niektóre substancje do wewnątrz i na zewnątrz)

- jest odpowiedzialna za transport substancji

Aparat Golgiego -modyfikowanie, przechowywanie, zagęszczanie białek, głównie przeznaczonych na eksport z komórki (do białek przyłączane są cukrowe w ten sposób powstają glikoproteidy)

-produkuje wielocukry niezbędne do budowy ściany komórkowej w komórkach roślinnych

-wydzielanie

Siateczka endoplazmaatyczna (Retikulum endoplazmatyczne) - OGÓLNIE -dzieli komórkę na rejony, w których mogą zachodzić przeciwstawne reakcje chemiczne

-umożliwia transport substancji w komórce

-umożliwia przewodzenie implusu nerwowego do wnętrza włókien mięśniowych

Siateczka szorstka -umożliwia syntezę białka, ponieważ przyłączają się do niej rybosomy, na których zachodzi translacja

Siateczka gładka -synteza lipidów (fosfolipidy, sterydy)

-odpowiada za detoksykację (odtruwanie) organizmu

Rybosomy -przeprowadzają translację, czyli II-gi etap biosyntezy białka

Lizosomy -biorą udział w trawieniu wewnątrzkomórkowym

Mitochondria -wytwarzanie energii w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego

- bierze udział w jednym z etapów syntezy sterydów

- synteza hemu w porfiryn w komórkach szpiku kostnego i komórkach wątroby

-magazynowanie jonów wapnia w komórce

-regulacja metabolizmu komórki

- bierze udział w apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki)

-βetaoksydacja kwasów tłuszczowych

Chloroplasty -przeprowadzają fotosyntezę, dzięki której powstają związki organiczne niezbędne dla wzrostu i rozwoju rośliny ~tworzą pokarm dla rośliny

Wodniczka (wakuola) -jest zbiornikiem (magazynem) wody w komórce

-może gromadzić substancje zapasowe, np. białka w wodniczce (ziarna aleuronowe), glikogen w wodniczkach u grzybów

-wodniczki trawiące u protistów słodkowodnych usuwają nadmiar wody z komórki

Ściana komórkowa -funkcja ochronna- chroni przed szkodliwymi czynnikami

-w ścianie komórkowej występują plazmodesmy, które przechodzą przez jamki lejkowate lub jamki proste i umożliwiają wymianę substancji pomiędzy sąsiadującymi komórkami

-nadają kształt komórce

Jądro komórkowe -przechowuje DNA

-odpowiada za przebieg przemiany materii, steruje przemianami biochemicznymi komórki

- bierze udział w podziałach komórek somatycznych (mitoza) i generatywnych (mejoza)

-bierze udział w syntezie białka (transkrypcja I-szy etap biosyntezy białka zachodzi w jądrze komórkowym)