Struktura FUNKCJA Błona komórkowa - chroni przed uszkodzeniami - chroni przed nadmierną utratą wody - jest półprzepuszczalna (przepuszcza niektóre substancje do wewnątrz i na zewnątrz) - jest odpowiedzialna za transport substancji Aparat Golgiego -modyfikowanie, przechowywanie, zagęszczanie białek, głównie przeznaczonych na eksport z komórki (do białek przyłączane są cukrowe w ten sposób powstają glikoproteidy) -produkuje wielocukry niezbędne do budowy ściany komórkowej w komórkach roślinnych -wydzielanie Siateczka endoplazmaatyczna (Retikulum endoplazmatyczne) - OGÓLNIE -dzieli komórkę na rejony, w których mogą zachodzić przeciwstawne reakcje chemiczne -umożliwia transport substancji w komórce -umożliwia przewodzenie implusu nerwowego do wnętrza włókien mięśniowych Siateczka szorstka -umożliwia syntezę białka, ponieważ przyłączają się do niej rybosomy, na których zachodzi translacja Siateczka gładka -synteza lipidów (fosfolipidy, sterydy) -odpowiada za detoksykację (odtruwanie) organizmu Rybosomy -przeprowadzają translację, czyli II-gi etap biosyntezy białka Lizosomy -biorą udział w trawieniu wewnątrzkomórkowym Mitochondria -wytwarzanie energii w procesie oddychania wewnątrzkomórkowego - bierze udział w jednym z etapów syntezy sterydów - synteza hemu w porfiryn w komórkach szpiku kostnego i komórkach wątroby -magazynowanie jonów wapnia w komórce -regulacja metabolizmu komórki - bierze udział w apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki) -βetaoksydacja kwasów tłuszczowych Chloroplasty -przeprowadzają fotosyntezę, dzięki której powstają związki organiczne niezbędne dla wzrostu i...