Telewizja a sport

Od czasów starożytnych igrzysk olimpijskich zmagania sportowe cieszą

się wielkim zainteresowaniem wśród ludzi. Całe rodziny zbierały się na

stadionach tylko po to, by podziwiać swoich ulubieńców na „placu boju”.

Do lat 50-tych, odkąd narodziła się telewizja, kibice sportowi mogą przeżywać

emocje nie wychodząc ze swoich domów. Zawodnicy nie zmagają się już ze

sobą na oczach jednego, większego miasta, czy nawet państwa, lecz mają

świadomość, iż poprzez liczne kamery na stadionie przygląda się im cały świat.

Mistrzowie stają się globalnymi bohaterami, często w oczach całych narodów.

Taka świadomość wśród sportowców z pewnością wpływa na ich morale.

Zawodnicy, by przypodobać się dziś ogromnej, międzynarodowej publiczności,

zaczynają coraz więcej od siebie wymagać. Starają się doprowadzić swoje

umiejętności do perfekcji już nie po to, by zdobyć złoty medal, lecz by zdobyć

złoto na oczach całego świata.

Dzięki takiemu rozumowaniu ludzi telewizja pośrednio zaczęła wpływać

na wyniki poszczególnych zawodników, podwyższając prestiż ich zwycięstw,

podnosząc morale i wywierając presję na zawodnikach biorących udział w

sportowych potyczkach. Na potwierdzenie należy zauważyć, iż na wyniki

zawodnika oprócz siły i szybkości ma wpływ jego własna psychika, na którą

najbardziej działa telewizja i presja jaką wywiera. Niestety u niektórych,

słabszych psychicznie zawodników działa destruktywnie jednak są i tacy których

wręcz zachęca do cięższej pracy, co owocuje podwyższaniem swoich wyników,

biciem coraz nowych rekordów a dla kibiców zaciętymi rywalizacjami i niekiedy

efektownymi zwycięstwami.

Wideo-pomoc na treningu

Około dwie dekady po narodzinach telewizji powstało wiele różnych

formatów zapisu obrazu telewizyjnego na taśmie magnetycznej. System VHS w

krótkim czasie stał się bronią i zarazem środkiem dydaktycznym w rękach

trenerów. W wielu dziedzinach sportowych trenerzy otrzymali możliwość

przeanalizowanie umiejętności przeciwnika. Przykładem takiego zastosowania

taśm VHS a dziś systemu DVD jest bez wątpienia boks. Dziś bokserzy wraz ze

swymi trenerami mają możliwość – z której chętnie korzystają – obejrzenia

poprzednich walk przeciwnika. Pozwala to na znalezieniu jego zarówno słabych

jak i mocnych stron, podpatrzenie sposobu prowadzenia walk, czy nawet

oszacowanie jego wytrzymałości. Taka analiza rywala pozwala na dostosowanie

treningu do konkretnej walki bokserskiej. Walczący mają większą świadomość

czego mogą się spodziewać na ringu. Fakt ten sprawia, iż częściej walki

bokserskie kończą się zwycięstwem na punkty, niż przez nokaut a same walki są

bardziej przewidywalne.

Innym przykładem zastosowania materiałów filmowych podczas treningu jest

piłka nożna. Podobnie jak w boksie Trenerzy i zawodnicy mogą wspólnie

przeanalizować grę swoich rywali i dostosować do nich swój trening. Niestety

wpływa to na ilość bramek w jednym meczu.

Wykorzystanie materiałów wideo w celach treningowych wywierają duży

wpływ na wyniki sportowe. Przeciwnicy mają dzięki temu porównywalne

szanse na wygraną, szczególnie kiedy znają słabe punkty rywala. Poza tym

środki wideo wykorzystywane są przez trenerów nie tylko do analizy

przeciwnika, ale i samego zawodnika. Prowadzi to do optymalizowania treningu

tak, by wyeliminować błędy i słabości samego zawodnika. Trener ma możliwość

obejrzenia wysiłków swego podopiecznego i przyjrzenia się szczegółom

poprzednich zmagań, a następnie dostosować trening, dietę i wymagania do

zawodnika. Wpływa to na efektywność treningu a przez to na podwyższenie

wyników danego sportowca. Zawodnicy stają się coraz lepsi. Co chwilę pobity

zostaje kolejny rekord świata, niekiedy do granic możliwości.

Faktem więc jest, iż wykorzystanie nowoczesnych systemów audio-wideo

podczas przygotowań do zmagań sportowych ma niekiedy ogromny wpływ na

wyniki zarówno pojedynczych zawodników jak i całych drużyn. Analiza zarówno

przeciwnika jak i samego sportowca daje wielką możliwość dostosowania

sposobu treningu oraz wyeliminowaniu choćby w pewnym stopniu słabe strony

sportowca, co wpływa na podwyższanie jego możliwości i uzyskiwanych

wyników w sporcie. Dzisiejsze treningi nie nakierowują się już na siłę, szybkość i

zwinność w takim stopniu jak dawniej. Dziś głównym zadaniem treningu jest

przede wszystkim analiza zawodników i ich możliwości, dostosowanie zajęć

treningowych i eliminacja błędów zawodnika. System wideo jest najlepszym

narzędziem do tego rodzaju zadań, gdyż kamera widzi więcej niż ludzkie oko i

daje możliwość porównania poprzednich osiągnięć z nowymi i analizowaniu

postępów sportowców.

Dokładniejsze wyniki

W wielu konkurencjach sportowych określenie zwycięzcy nie jest

problemem. Od razu widać kto był najlepszy a kto zasłużył na srebro i brąz.

Jest jednak wiele dyscyplin w których zwycięzcę określaj kilka centymetrów w

czasie kilku setnych sekund. Dawniej sędzia sportowy w takim przypadku

uznałby z pewnością remis. Dziś jednak na straży stoją fotokomórki oraz

podłączone do nich kamery wideo. Sędziowie sportowi chętnie korzystają z

pomocy „multimedialnych asystentów”. W razie niejasności mają bowiem

możliwość cofnięcia nagrania i dokładne sprawdzenie sytuacji. Pozwala to

uniknąć wielu błędów i sprawia, iż wyniki są dokładniejsze i rzeczywiste. Takim

sposobem rozwiązania problemu z określeniem zwycięzcy jest tak zwana

Stopklatka. Na podstawie zrobionego na mecie zdjęcia sędziowie określają

zwycięzcę w wielu biegach, wyścigach i tym podobnych konkurencji. Niekiedy

zawodnik na drugim miejscu przegrywa o ułamek sekundy, efektem czego jest

fakt, iż na Stopklatce znajduje się parę centymetrów z tyłu.

Innym narzędziem wyłonienia lidera jest powtórka. W razie problemu z

określeniem zwycięzcy w niektórych dyscyplinach często korzysta się z

możliwości ponownego przyjrzenia się sytuacji w dodatku w zwolnionym

tempie. Pozwala to na szybkie przeanalizowanie materiału filmowego i

określenie zwycięzcy.

Nieustanne nagrywanie zawodów sportowych pozwala na wyeliminowanie –w pewnym stopniu- oszustów.

Niestety sędziowie sportowi są tylko ludźmi i nie są

w stanie widzieć wszystkiego, natomiast liczne kamery wideo z pewnością

wykryją nieczyste zagrania czy wręcz bezczelne oszustwa. Sprawia to, ze

zawody sportowe stają się czystsze i choć trochę bardziej uczciwe.

Dzięki środkom audio-wideo stosowanym podczas samych zawodów wyniki

stają się dokładniejsze i rzeczywiste. Najlepszy jest zwycięzcą choćby wygrał o

setne sekundy, czy kilkoma centymetrami. Remis w niektórych dyscyplinach

jest dziś rzadkością a wręcz sensacją.

W kilku zdaniach

Dzisiejsze almanachy znacznie się różnią od tych sprzed wielu lat. Środki

audio-wideo odkąd tylko powstały mają większy lub mniejszy wpływ na wyniki

sportowe, czy to wpływając na psychikę sportowców poprzez telewizję, czy

przygotowując ich do zawodów w formie materiałów wideo wykorzystywanych

na treningach. Dzięki nim sportowcy mają możliwość analizowania siebie i

rywali, eliminacji własnych błędów i dzięki temu zwiększeniu własnych

możliwości, co przekłada się na podwyższanie osiągnięć.

Dzięki kamerom wideo i Stopklatce sędziowie sportowi mogą z bardzo dużą

dokładnością określić zwycięzcę i jego wynik, a z pomocą powtórki

rozwiązywać problematyczne sytuacje na zawodach.

Środki audio-wideo są dziś tak powszechne, iż mogłyby wręcz nie wpływać na

wyniki sportowe. Technika multimedialna jest wykorzystywana w sporcie w

takim stopniu i na tak wiele sposobów, że wyniki sportowe są coraz bardziej

wyrównane, coraz wyższe i dokładniejsze niż wiele lat temu, a rekordy świata

sięgają niekiedy do niemal niemożliwych do pobicia.