LHC to największy na świecie akcelerator cząstek znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. LHC jest położony na terenie Francji oraz Szwajcarii. Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie obwarzanka o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią. Zderzacz wykorzystuje nadprzewodzące elektromagnesy (nadprzewodnictwo to stan polegający na zerowym oporu, osiągany w bardzo niskiej temperaturze) schłodzone helem do 1,9 K (-271,05C) przez które płynie prąd elektryczny o natężeniu do 11850 A. Cząstki rozpędzone przez LHC okrążają go 11 000 razy na sekundę (297 000 km/s, 1 069 200 000 km/h). LHC ma za zadanie umożliwić odkrycie Bozonu Higgsa. Jest to cząstka elementarna używana przez Model Standardowy, który opisuje trzy z czterech podstawowych odziaływań: oddziaływanie elektromagnetyczne; oddziaływanie słabe przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek: bozonów naładowanych (W+ i W-) oraz bozonu neutralnego (Z0) Bozon W – cząstka elementarna (podstawowy budulec, czyli najmniejszym i nieposiadającym wewnętrznej struktury) pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń. Bozon Z – cząstka podobna do Bozonu W; ma ładunek zerowy i jest swoją antycząstką. Oddziaływanie słabe jest odpowiedzialne za rozpad beta Rozpad beta – jeden z typów reakcji rozpadu jądra. Jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest przemiana nukleonu (wspólna nazwa protonu i neutronu) w inny nukleon Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β – (neutron zostaje zastąpiony protonem) oraz rozpad β + (proton zostaje zastąpiony neutronem). W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii rozpadu może pozostać zmagazynowana w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta towarzyszy często emisja promieniowania gamma. Siła oddziaływania słabego jest 109 razy mniejsza niż siła oddziaływania silnego; oddziaływanie silne - spośród cząstek elementarnych silnie oddziałują tylko kwarki – cząstki elementarne, są niepodzielne. Bardzo ważną cechą kwarków jest fakt, iż nie występują one jako cząstki swobodne, nie da się ich oderwać, odizolować. Rodzaje kwarków: Górny (najlżejszy, wchodzi w skład protonu i neutronu, ładunek elektryczny +2/3 e); Dolny (drugi najlżejszy, wchodzi w skład protonu i neutronu ładunek elektryczny...