Gnejs to skała metamorficzna przeobrażona w wyniku metamorfizmu regionalnego lub dyslokacyjnego.Najczęściej powstają w warunkach średnich lub wysokich ciśnień i wysokich temperatur. Posiada skład minerałów zbieżny ze składem granitów, ale różnią się ukierunkowaniem ziaren i barwą. W skład wchodzą- łyszczyki, skalenie, kwarc, amfibole. Gnejs powstaje z granitów, ale też ze skał ilastych. Mają barwę: białą, zielonkawą, szarą, czerwoną, czarną. Odznacza się strukturą krystaliczną, średnio lub gruboziarnistą.Gnejsy o słabo widocznej teksturze kierunkowej, zbliżone do granitów, to granitognejsy.