ALOTROPIA WĘGLA I INNYCH PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH Alotropia Jest to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce. Najbardziej znane pierwiastki tworzące odmiany alotropowe • TLEN występujący naturalnie w formie tlenu atmosferycznego, ozonu, tetrameru O4 (tylko w stanie ciekłym - tzw. czerwony tlen). • WĘGIEL występujący w formie diamentu, grafitu, fulerenu, grafenu, nanorurek i form poliynowych. • FOSFOR występujący w formie fosforu czerwonego, białego, fioletowego i czarnego • SIARKA występująca w formie romboidalnej, jednoskośnej i polimerycznej. • ŻELAZO o sieci regularnej przestrzennie centrowanej (α i δ) oraz regularnej ściennie centrowanej (γ). Inne pierwiastki tworzące odmiany alotropowe • arsen • antymon • cyna • mangan • selen • uran ALOTROPIA WĘGLA DIAMENT - Minerał z gromady pierwiastków rodzimych. - łac. diamentum = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. - Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie. - Dobra przewodność cieplna - Jest izolatorem, z wyjątkiem diamentu niebieskiego, który jest półprzewodnikiem. - Jest trudno topliwy i odporny na działanie kwasów i zasad. - Może zawierać wrostki innych minerałów. GRAFIT - Pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. - Stosowany jako naturalny suchy smar. - Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału. - Dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło - Odporny na wysoką temperaturę - W przyrodzie bardzo rzadko spotyka się dobrze wykształcone kryształy grafitu. - Jest minerałem giętkim, ale nie jest sprężysty. - Jest krajalny i nieprzezroczysty, w dotyku jest tłusty i brudzący. FULEREN - cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę. - Cząsteczki fulerenów zawierają od 28 do ok. 1500 atomów węgla. - Fulereny są czarnymi ciałami stałymi o metalicznym połysku. - Posiadają własności nadprzewodzące i półprzewodnikowe. - Gęstość wynosi 1,65g/cm³ - Fulereny należą do związków słabo rozpuszczalnych. - Nie rozpuszczają się w polarnych rozpuszczalnikach praktycznie wcale. GRAFEN - Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie. - Atomy węgla tworzą w grafenie płaską, praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura...