...

00C. - W temperaturze 445C siarka przechodzi w stan pary. ALOTROPIA FOSFORU FOSFOR CZARNY - Najtrwalsza odmiana fosforu. - Otrzymywany przez ogrzewanie fosforu białego bez dostępu tlenu. - Ma on barwę szarą, połysk metaliczny. - Przewodzi prąd elektryczny. FOSFOR FIOLETOWY - Powstaje w wyniku ogrzewania fosforu czerwonego w próżni w temperaturze ok. 550 C. - Można go też wykrystalizować z roztworu w stopionym ołowiu. - Nierozpuszczalny w żadnej substancji. Odmiana mało aktywna chemicznie FOSFOR BIAŁY - Przy zwykłym ciśnieniu fosfor biały topi się w 44 C, a wrze w 277 C - Bardzo łatwo ulega samozapłonowi, przechowuje się go zawsze pod wodą. - Jest trudny do ugaszenia, ponieważ w wysokich temperaturach reaguje z wodą, która go dodatkowo rozprasza. - Jest skrajnie łatwopalny. Z tego powodu dawniej produkowano z niego zapałki. Były to jednak zapałki bardzo niebezpieczne, ponieważ zapalały się po potarciu o każdą szorstką powierzchnię, a ponadto...