Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza często stawali przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych? Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop). Bohaterowie literaccy bardzo często stanowią wzór do naśladowania. Czytelnik, śledząc ich losy, często przeżywa różne niezwykłe sytuacje, w których uczestniczą. Zdarza się tak szczególnie wtedy, gdy staje się świadkiem ich wewnętrznych zmagań, które stanowią wielką próbę charakteru. Postacie postawione przed koniecznością wyboru ukazuje w swoich powieściach Henryk Sienkiewicz. Uważam, że ich zachowania mogą pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych. Postacią, która w „Krzyżakach” przykuwa uwagę czytelników, jest niewątpliwie Jurand. Dla ratowania córki musiał wyrzec się najważniejszych dla niego wartości, czyli honoru i sławy rycerskiej. Podporządkował się dobrowolnie żądaniom swoich wrogów, spodziewając się, że w ten sposób odzyska Danusię porwaną przez rycerzy zakonnych. Ten dumny i niezwyciężony pan Spychowa, który budził strach wśród zakonników, musiał czekać pokornie pod murami Szczytna wystawiony na obelgi i pośmiewisko ze strony prostych knechtów. Potrafił zdławić gniew i nienawiść, znieść głód i zimno, aby ocalić swoje dziecko. Jurand wykazał się wielką siłą charakteru, ponieważ wygrał najtrudniejszą walkę – przezwyciężył samego siebie. Był w stanie znieść, w imię ojcowskiej miłości, okrutne cierpienia duchowe i fizyczne, bo przecież został nie tylko wystawiony na pośmiewisko, ale również okrutnie okaleczony. Poniósł straszliwą klęskę, gdyż jego poświęcenie nie doprowadziło do przywrócenia wolności Danusi. Potrafił jednak mimo tego po raz kolejny podjąć niełatwą decyzję, by przebaczyć...