Judym jest chybionym pozytywistą ponieważ - otrzymał utylitarne wykształcenie, jego zawód był pożyteczny- lekarz. -Z dyplomem w kieszeni inteligent Judym, pragnie zrealizować program pozytywistyczny (leczyć biednych, także za darmo) jest to dowodem pozytywistycznej wiary ze każdy człowiek ma szansę bycia kimś w życiu. - Swoim uporem zdobył wykształcenie. Swoją pracę wykonywał rzetelnie, był...