Judym jest chybionym pozytywistą ponieważ

- otrzymał utylitarne wykształcenie, jego zawód był pożyteczny- lekarz.

-Z dyplomem w kieszeni inteligent Judym, pragnie zrealizować program pozytywistyczny (leczyć biednych, także za darmo) jest to dowodem pozytywistycznej wiary ze każdy człowiek ma szansę bycia kimś w życiu.

- Swoim uporem zdobył wykształcenie.

Swoją pracę wykonywał rzetelnie, był zdyscyplinowany, zaangażowany, u doktora Czernisz wygłosił program walki o zdrowie i higienę wśród najbiedniejszych.

- Był przeciwny filantropii, opowiadał się za wymuszeniem na pracodawcach świadczeń na rzecz robotników