„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uważane jest za najwybitniejsze dzieło epoki pozytywizmu. W tej powieści możemy zauważyć zestawienie dwóch poglądów - Odchodzącego już romantyzmu i nadchodzącego romantyzmu. Podczas czytania powieści wielokrotnie możemy natknąć się na hasła ideologii pozytywistycznej. Czytając utwór Orzeszkowej i przy tym poznając kolejne postacie, dopatrujemy się w nich postaw heroicznych, to znaczy czynów bohaterskich, poświęcenia życia np. w bitwie. Wydarzenia o których czytamy w pierwszym fragmencie utworu mają miejsce nad mogiłą Cecylii i Jana czyli słynnych założycieli Korczyna. Mogiła ich znajduje się daleko w lesie pośród porośniętych traw i krzewów. Położenie grobu było odzwierciedleniem życia tych dwojga ludzi, ponieważ byli oni nieodłącznie związani z przyrodą i naturą. Fakt, że byli z różnych grup społecznych nie pozwolił im na spokojne wspólnie wiedzione życie. Postanowili więc znaleźć swój własny kąt, gdzie ich miłość bez żadnych przeszkód mogłaby rozkwitać, a oni w szczęściu mogliby wieść spokojne ,przepełnione szczęściem życie. Ciężko pracowali, i tego samego uczyli swoje własne dzieci. Bohatyrowicze kontynuują te tradycję poprzez czerpanie przyjemności z własnej pracy oraz jej owoców. W tamtych czasach praca odgrywała ważną rolę, była najważniejsza wartością dla człowieka . Ludzie uważali, że kto ma pracę jest człowiekiem godnym zaufania. Praca była także zgodna z programem pozytywistycznym. Mogiła powstańcza...