„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uważane jest za najwybitniejsze dzieło epoki pozytywizmu. W tej powieści możemy zauważyć zestawienie dwóch poglądów - Odchodzącego już romantyzmu i nadchodzącego romantyzmu. Podczas czytania powieści wielokrotnie możemy natknąć się na hasła ideologii pozytywistycznej. Czytając utwór Orzeszkowej i przy tym poznając kolejne postacie, dopatrujemy się w nich postaw heroicznych, to znaczy czynów bohaterskich, poświęcenia życia np. w bitwie.

Wydarzenia o których czytamy w pierwszym fragmencie utworu mają miejsce nad mogiłą Cecylii i Jana czyli słynnych założycieli Korczyna. Mogiła ich znajduje się daleko w lesie pośród porośniętych traw i krzewów. Położenie grobu było odzwierciedleniem życia tych dwojga ludzi, ponieważ byli oni nieodłącznie związani z przyrodą i naturą. Fakt, że byli z różnych grup społecznych nie pozwolił im na spokojne wspólnie wiedzione życie. Postanowili więc znaleźć swój własny kąt, gdzie ich miłość bez żadnych przeszkód mogłaby rozkwitać, a oni w szczęściu mogliby wieść spokojne ,przepełnione szczęściem życie. Ciężko pracowali, i tego samego uczyli swoje własne dzieci. Bohatyrowicze kontynuują te tradycję poprzez czerpanie przyjemności z własnej pracy oraz jej owoców. W tamtych czasach praca odgrywała ważną rolę, była najważniejsza wartością dla człowieka . Ludzie uważali, że kto ma pracę jest człowiekiem godnym zaufania. Praca była także zgodna z programem pozytywistycznym.

Mogiła powstańcza to miejsce pochówku 40 powstańców styczniowych . Walczyli oni o wolność. To miejsce ostatniej bitwy, gdzie wszystkie warstwy połączyły własne siły. Grób ten znajduję się na zalesionym terenie. Pełno tam różnorakiej zieleni, krzewów czy drzew. Miejsce pochówku nie było odwiedzane zbyt często, z racji tego że budziło ono w ludziach złe i nieprzyjemne dla serca i duszy wspomnienia. Podczas powstania nagle zaczęły zacierać się bariery pomiędzy warstwami społecznymi, nie było już takich podziałów jak wcześniej. Mogiła powstańców przypomina nam o poświęceniu jakie dokonali wtedy ludzie i na jak wiele może zdobyć się człowiek, gdy naprawdę chce o coś walczyć. Dla samego Jana Bohatyrowicza Mogiła jest także wspomnieniem zmarłego ojca, który był dla niego ważną osobą w życiu.