Temat: Scharakteryzuj postawę romantycznego buntownika. Uwzględnij w swej odpowiedzi wyrażenia: „bunt jednostki” oraz „bunt pokolenia”. Czy, twoim zdaniem, bunt jest postawą, która cechuje wyłącznie ludzi mających romantyczny stosunek do świata? Czy sądzisz, że możliwy jest bunt „nieromantyczny”? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Plan Prezentacji

1. Bunt – wyjaśnienie słowa.

2. Okres Burzy i Naporu oraz fascynacje romantyków.

3. Wzorcowy buntownik:

a) Idealista

b) Psychika – silna i niezłomnna

c) Wewnętrzny niepokój

4. Mickiewicz – niespokojna biografia

5. Buntownik romantyczny:

a) Kto to jest?

b) Faust – J.W. Goethe

- sens jego życia

- marzenia

- pakt z diabłem i bunt Fausta

c) Gustaw z IV części Dziadów – A. Mickiewicz

- bunt przeciwko Cierpieniom Młodego Wertera

- określenie jego buntu

6. Bunt pokolenia:

- rózne epoki i istnienia buntowników

- sprzeciwianie się normom i zasadom (protesty)

- okres dorastania

7. Zmiany społeczne i polityczne w wyniku buntu:

- Wielka Rewolucja Francuska

- hierarchizacja społeczeństwa

8. Podsumowanie:

- mocno zakorzeniony jest bunt w dziejach ludzkości

- warunkuje zmiany