Sprawa stosunków Europejczyków z muzułmanami czy Arabami to sprawa otwarta, jak i bardzo rozległa. Trudnym zadaniem jest zamieszczenie tychże zdarzeń na kilku białych kartkach, kiedy można tworzyć książki traktujące o tej tematyce. W niniejszym wypracowaniu chciałbym skupić się na dwóch płaszczyznach. Tej politycznej, która będzie opowiadać o organizacji państw świata arabskiego, podbojach tychże państw na terenie Europy oraz wyparcia wyznawców islamu ze Starego Kontynentu. Drugą płaszczyzną, która będzie dla niektórych ciekawsza, a dla drugich mniej interesująca to zagadnienie religijne. Spróbuję opisać wpływ systemów ideologicznych oraz religii na ekspansję i działania oraz politykę chrześcijan i muzułmanów. Takie będą najważniejsze punkty zaczepne w mojej pracy, gdyż najlepiej zobrazują średniowieczne relacje i stosunki nacji wypisanych w tytule. Część historyków datuje początek średniowiecza na 395 r, czyli od śmierci Teodozjusza Wielkiego, inni zaś na przykład od 476 r – od symbolicznego upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego i detronizację Romulusa Augustulusa przez Odoakra. Ja w niniejszej pracy zacznę na roku 622, czyli początku islamu, które to zachwiało potęgę Bizancujm, zagroziło chrześcijańskim państwom europejskim i trwale zmieniło układ sił na Bliskim Wschodzie. Kolejną sprawą jest określenie czasu, do którego moja praca będzie najdalej sięgać. Tutaj znów mamy podział zdań. Jedni uważają upadek Konstantynopola w 1453 r za początek czegoś nowego, lecz Bizancjum było wtedy małym i słabym państwem, a „znaczenie upadku samej stolicy dla rozwoju Europy było przeceniane” – jak rzekł historyk i autor wielu publikacji Mariusz Trąba. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż według mnie upadek Bizancjum i samego Konstantynopola był procesem złożonym i długotrwałym. Kolejni podają rok 1492, kiedy to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a dokładniej dopłynął do wysp przed tym kontynentem. Ja na tym samym roku zakończę pracę, lecz na troszkę innym zdarzeniu. Oczywiście mowa o zajęciu ostatniego punktu oporu Maurów na Półwyspie Iberyjskim przez wojska Kastylii – Granady. Warto postawić tezy, które pomogą mi przybliżyć temat tego eseju. Pierwsze będzie dotyczyć kwestii politycznej – jak wyglądała organizacja państw świata arabskiego ? Drugie będzie dotyczyć kwestii ekspansywnej – jak rozwijała się ekspansja państw Islamu w Europie ? Trzecia, ostatnia traktować będzie wpływ Chrześcijaństwa i Islamu na stosunki ich wyznawców w średniowieczu. Myślę, że po określeniu ram czasowych oraz przedstawieniu tez mogę przejść do rozwinięcia tematu. A więc zacznijmy od...