Formy ochrony osób i mienia Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.) jest aktem prawnym określającym : 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, 2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony, 3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony, 5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia. Dotyczy ona: • ochronny osób a więc wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej człowieka, • ochrony mienia, a więc działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie: 1) bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej lub doraźnej, b)polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, 2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na: a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. Bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana jest w formie stałej lub doraźnej a więc konieczna jest obecność pracowników ochrony na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to zwykle młodzi, sprawni fizycznie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania ludzie. Są oni umundurowani i wyposażeni stosownie do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające stały kontakt i wymianę informacji z Centrum Dowodzenia. Nad jakością świadczonych przez nich usług czuwają zespoły doświadczonych inspektorów nadzoru. Sprawdzany i na bieżąco doskonalony jest system nadzoru skuteczności przeciwdziała i zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom. Pracownikom ochrony w sytuacji zagrożenia wsparcia udzielają załogi interwencyjne. Wysoką skuteczność działań osiągnąć mogą dzięki m. in.: •...