14. Rzeczpospolita Obojga Narodów - państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej. Rozciągało się na terytorium dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy a częściowo także Ukrainy, Estonii, Słowacji, Rosji i Mołdawii. 15.Mikołaj Rej – pochodził z Nagłowic, był znanym pisarzem polskiego odrodzenia. W swoich utworach opisywał zalety wiejskiego życia. Był także polskim prozaikiem renesansowym, tłumaczem, a także politykiem i teologiem ewangelickim. 16.Jan Kochanowski – najwybitniejszy polski poeta renesansu. Zasłynął przede wszystkim jako twórca żartobliwych fraszek oraz trenów, wyrażających żal po śmierci ukochanej córki. 17.Andrzej Frycz Modrzewski - polski twórca i pisarz polityczny okresu renesansu. W swoim dziele ,, O naprawie Rzeczypospolitej’’ domagał się zmiany praw i obyczajów oraz przeprowadzenia reform w szkolnictwie. Krytykował również ustrój społeczny i polityczny. 18. Szymon Szymonowic- polski humanista i poeta okresu renesansu, pochodzenia ormiańskiego. Stworzył polską nazwę gatunku - sielanki. Karol Maciej Szymanowski- polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. 19.Polskie zabytki renesansowe : -wznoszono mieszczańskie kamienice i ratusze, -powstawały siedziby magnackie, -kaplica Zygmuntowska, -Założone miasto Zamość przez hetmana koronnego Jana Zamoyskiego. 20.Wyznania na ziem polski: a) luteranizm- mieszczanie, Gdańsk, Toruń, Elbląg (północ), b) kalwinizm- szlachta: Lublin, Raków, Kowno, c) arianizm – arianie: Pińczów,...