Postawiono przede mną pytanie: „Po co Polakom ojczyzna?”. Według mnie jest potrzebna jako dom, szkoła życia, stałe miejsce na ziemi, gdzie chcemy wracać mimo przeszkód. Poza tym to wartość, o którą trzeba walczyć, więc także kształtuje siłę naszego charakteru, odwagę. Swoją tezę uzasadnię poniższymi argumentami.

Pierwszym przykładem może być walka o naród ojczysty, która ma ogromny wpływ na nasze życie. Doskonale obrazuje to książka Aleksandra Kamińskiego

pt. „Kamienie na szaniec”. Czytając lekturę, dostrzegamy ogromną siłę młodych ludzi, którzy odważnie walczą o ojczyznę. Rudy, Zośka i Alek biorą udział

w akcjach sabotażowych. Niszczą niemieckie sklepy, kino. W różnych miejscach miasta rozwieszają biało-czerwone flagi. Jeden z przyjaciół pewnego dnia decyduje się na bardzo niebezpieczną akcję. Postanawia odkręcić niemiecką tablicę

z pomnika Mikołaja Kopernika. Na szczęście, nie poniósł żadnych konsekwencji swego czynu. Wszystkie działania małego sabotażu świetnie pokazują, że należy walczyć o naród. Młodzi chłopcy potrafili zdyscyplinowanie i odważnie pokazywać innym Polakom, że ojczyzna jest najważniejsza. Nawet oddali

za nią własne życie.

Kolejny dowód to wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Autorka pisze, że można żyć bez ojczyzny, lecz wtedy człowiek się nie rozwija. Jej zdaniem tacy ludzie inaczej pojmują świat. Nie dostrzegają siły jaka drzemie w społeczeństwie polskim. Zatem Polacy potrzebują ojczyzny,

aby uczyć się żyć z ludźmi, rodakami. Szymborska ukazuje nam również,

że bez ziemi ojczystej to jak bez domu, korzeni.

Ostatnim argumentem jest książka Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Pisarz podkreśla, że w innym kraju nie potrafimy odnaleźć się równie dobrze

jak w swej ojczyźnie. Wyraża chęć powrotu do Polski, bo w Paryżu czuje się obco, jak bezdomny. Brakuje mu tam dobrych relacji rodzinnych, trwałej pamięci

o zmarłych.

Podsumowując, Polacy potrzebują ojczyzny jako schronienia, domu

oraz czegoś, za co warto oddać życie. Udowodniłam to, odwołując się do tekstów literackich poznanych w gimnazjum.