Wyróżniamy następujące zaimki osobowe:

Liczba pojedyncza

ich - ja

du - ty

er - on

sie - ona

es - ono

Liczba mnoga

wir - my

ihr - wy - nie czytamy "h" gdyż znajduje się w środku wyrazu,

jest to tak zwane "nieme h".

sie - oni

Sie - Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie - jest to forma

grzecznościowa. Polacy mylą często sie (oni) z Sie (forma

grzecznościowa). W odróżnieniu od sie (oni) w języku niemieckim

formę grzecznościową "Sie" piszemy zawsze dużą literą.

Uwaga!

Pominięcie zaimka osobowego w języku niemieckim jest

NIEDOPUSZCZALNE i niepoprawne, odwrotnie niż w języku polskim.

Wyjątkiem od tej reguły jest tryb rozkazujący.

Przykład:

Ich gehe oft ins Kino.

Heute geht er nich in die Schule.

Wer bist du?

Najpierw jednak z racji tego, że jest to dopiero druga lekcja kursu,

chciałbym Ci podpowiedzieć jak jeszcze skuteczniej możesz z niego

korzystać.

Czasowniki w języku niemieckim odmieniamy przez zaimki osobowe.

UWAGA!

W języku niemieckim WSZYSTKIE czasowniki poza naprawdę nielicznymi

wyjątkami (np. tun - czynić) kończą się na "-en", oraz na

"-n". Jest

to jedna z najbardziej podstawowych i najważniejszych zasad w języku

niemieckim!

Czasownik dzieli się na temat i końcówkę. Temat zawsze pozostaje ten

sam a zmienia się końcówka.

Zobacz na przykładzie czasownika gehen - iść

geh - temat

en - końcówka

Tak więc do każdej osoby dołącza się osobną, określoną końcówkę:

- do zaimka "ich" dołączamy "-e"

- do zaimka "du" dołączamy "-st"

- do zaimków "er" "sie" "es" dołączamy

"-t"

- do zaimka "wir" dołączamy "-en"

- do zaimka "ihr" dołączamy "-t"

- do zaimka "sie" dołączamy "-en"

- do zaimka "Sie" dołączamy "-en"

Wskazówka!

Pierwsza oraz trzecia osoba liczby mnogiej wraz z formą grzecznościową

mają takie same końcówki "-en".

Dla przykładu odmienimy czasownik machen - robić - jest to

bezokolicznik

----------------------

PRZYPOMNIENIE:

Bezokolicznik jest to podstawowa forma czasownika. Bezokoliczniki nie

określają czasu, rodzaju, liczby, osoby, trybu ani strony.

Np. machen - robić, wyraża tylko czynność. Nie mówi nam, kto daną

czynność wykonuje, ani kiedy.

Dlatego czasowniki w słownikach występują właśnie w bezokoliczniku.

W języku polskim bezokoliczniki kończą się zazwyczaj na "ć"

i "c" -

wlec

----------------------

odmieniamy czasowniki w języku nimieckim na

przykładzie czasownika machen.

Liczba pojedyncza

ich - mache (ja robię)

du - machst (ty robisz)

er - macht (on robi)

sie - macht (ona robi)

es - macht (ono robi)

Liczba mnoga

wir - machen (my robimy)

ihr - macht (wy robicie)

sie - machen (oni robią)

Sie - machen (Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie robi/robią)