Wyróżniamy następujące zaimki osobowe: Liczba pojedyncza ich - ja du - ty er - on sie - ona es - ono Liczba mnoga wir - my ihr - wy - nie czytamy "h" gdyż znajduje się w środku wyrazu, jest to tak zwane "nieme h". sie - oni Sie - Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie - jest to forma grzecznościowa. Polacy mylą często sie (oni) z Sie (forma grzecznościowa). W odróżnieniu od sie (oni) w języku niemieckim formę grzecznościową "Sie" piszemy zawsze dużą literą. Uwaga! Pominięcie zaimka osobowego w języku niemieckim jest NIEDOPUSZCZALNE i niepoprawne, odwrotnie niż w języku polskim. Wyjątkiem od tej reguły jest tryb rozkazujący. Przykład: Ich gehe oft ins Kino. Heute geht er nich in die Schule. Wer bist du? Najpierw jednak z racji tego, że jest to dopiero druga lekcja kursu, chciałbym Ci podpowiedzieć jak jeszcze skuteczniej możesz z niego korzystać. Czasowniki w języku niemieckim odmieniamy przez zaimki osobowe. UWAGA! W języku niemieckim WSZYSTKIE czasowniki poza naprawdę nielicznymi wyjątkami (np. tun - czynić) kończą się na "-en", oraz na "-n". Jest to jedna z najbardziej podstawowych i najważniejszych zasad w języku niemieckim! Czasownik dzieli się na temat i końcówkę. Temat zawsze pozostaje ten sam a zmienia się końcówka. Zobacz na przykładzie czasownika gehen - iść geh - temat en - końcówka Tak więc do każdej osoby dołącza się osobną, określoną końcówkę: - do zaimka "ich" dołączamy "-e" - do zaimka "du" dołączamy "-st" - do zaimków "er" "sie" "es" dołączamy "-t" - do zaimka "wir" dołączamy "-en" - do zaimka "ihr" dołączamy "-t" - do zaimka "sie" dołączamy "-en" - do zaimka "Sie" dołączamy "-en" Wskazówka! Pierwsza oraz trzecia osoba liczby mnogiej wraz z formą...