Stefan Żeromski w swojej powieści politycznej pt: Przedwiośnie ukazuje nam wizerunek nędznego kraju, w którym nasilało się wewnętrzne rozbicie polityczne. Ciągła zmiana rządu, wzrost bezrobocia, niezadowolenie społeczne panujące w Polsce sprzyjało rozwojowi komunistycznych idei. W kraju trwały spory pomiędzy komunistami, a rządami 2 rzeczpospolitej . Dotyczyły one miedzy innymi znaczenia patriotyzmu i kształtu przyszłej Polski .Spory te postaram się przedstawić w swojej dalszej pracy odwołując się do podanego fragmentu tekstu, jak i całości utworu .

Na początku swojej pracy , aby móc zinterpretować podany fragment powieści przedstawię bohaterów , których ten fragment dotyczy.

Pierwszy bohaterem jest Cezary Baryka syn Seweryna i Jadwigi . Cezary przeżył w swoim życiu bardzo wiele m.in. to , że poznał oblicze rewolucji i stracił rodziców w młodym wieku . Baryka ,to również bohaterski uczestnik wojny z bolszewikami ,który zarówno w rzeczywistości, jak ideowo stał po stronie polskiej. Jego poglądy polityczne w czasie trwania utworu ulegają zmianie . Poglądy te były ukształtowane przede wszystkim wcześniej już wspomnianym udziałem w wojnie polsko-bolszewickiej, ale także losami jego rodziny.

Kolejnym bohaterem fragmentu jest Antoni Lulek- kolega Cezaego ,komunista ,student prawa, człowiek chorowity i słaby. Lulek znał kilka języków, był bardzo oczytany. Wszystkie swoje zalety i umiejętności podporządkował jednemu celowi – szerzeniu komunistycznych idei

Zauważyć można , iż w podanym fragmencie ścierają się dwa poglądy na temat patriotyzmu i kształtu przyszłej Polski. Dwa różne zdania na ten temat mają Cezary Baryka i Antoni Lulek.

Cezary Baryka poprzez udział w wojnie polsko – bolszewickiej i ujrzeniu krzywdy jaka ma miejsce na ludziach zmienia nastawienie do komunizmu i zaczyna troszczyć się o losy kraju. Zaczyna rozumieć dlaczego rodzicom tak bardzo zależało na tym , aby narodowe tradycje nie były mu obce. Z czasem zaczyna rozumieć , że jest Polakiem. Poczucie przynależności narodowej było, bowiem dotąd dla niego obce. Duże znaczenie na ukształtowanie się polskości i patriotyzmu bohatera miały opowieści Szymona Gajowca- znajomego rodziny zwolennika ideologii "państwowej". Opowieści Szymona nie zmieniły, jednak nastawienia Baryki do kształtu przyszłej polski według koncepcji rządowej. Twierdził on, że odbudowa polski według tej koncepcji jest za wolna i może nie przynieść efektów. on, natomiast sam jest zwolennikiem nagłych i szybkich zmian odbudowy polski .Baryka Nie chce zaakceptować cząstkowych reform, ale zarazem nie daje się wtłoczyć w jakiekolwiek schematy jednostronnego widzenia świata. I tu należy przyjrzeć się postawie Antoniego Lulka, jego nastawieniu do kwestii patriotyzmu, a także do kształtu przyszłej Polski.

Z wcześniejszej części pracy wiemy, iż Lulek ,to komunista, który jest wrogi wszelkim przejawom narodowym. Lulek twierdził , iż „walki narodowościowe nie prowadzą do żadnego celu, lecz przeciwnie, wytwarzają coraz większą przepaść między narodami”. Antoni podważał, więc sens walki o wyzwolenie Polski spod jarzma zaborców. Krytykował również przywiązanie do tradycji i kultury Polskiej co wynikało z bezkrytycznego oddania się komunistycznym ideałom . Zwrócić tu należy również uwagę na obraz przyszłej Polski kreowany przez bolszewików. Hasła dotyczące ,między innymi równości klas, były złudne ze względu na przebieg rewolucji, która niosła za sobą śmierć i zniszczenie. Dla Cezarego, który znał prawdziwe oblicze rewolucji było oczywiste, że przyniesie ona więcej zła niż dobra. Widział ,to wszystko w swoich wcześniejszych latach życia ,dlatego nie przyjmował bezkrytycznie tej ideologii.

Podsumowując, koncepcji na odbudowę państwa Polskiego nie brakowało. Otóż Polsce potrzebna była wielka idea mogąca podźwignąć pogrążony w chaosie kraj. Wymienione wyżej koncepcje. nie mogły spełniać takiej roli, gdyż jedna postrzegana była za mało efektowną, za wolną druga zaś była zbyt radykalna i niosła za sobą śmierć oraz spustoszenie.