Ostatnio wiele się słyszy na temat szczęścia. Szczęście jest to emocja, spowodowana doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Jest celem w życiu każdego człowieka. Dla jednych pomyślnością jest miłość, dla kolejnych zdrowie, a dla innych praca i pieniądze. Postaram się odpowiedzieć na pytanie : co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? Zacznę od tego, że wielką rolę w życiu odgrywa zdrowie. Dla wielu ludzi jest źródłem szczęścia. Człowiek póki nie straci sił nie docenia jakie one są ważne. Bez tężyzny człowiek nie będzie nigdy szczęśliwy. Z kolei przejdę do tego, iż człowiek nie może żyć bez miłości, ponieważ to ona kieruje naszym życiem i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Zależnie od sytuacji może uszczęśliwiać, dodawać nam sił, a także powodować zupełną zmianę naszych zachowań i przekonań. Ludzie widzą szczęście we własnej rodzinie. Czują się spełnieni w roli rodzica czy małżonka. Moje rozważania byłyby niepełne, gdybym pominęła fakt, że dla niektórych bycie szczęśliwym to...