Prawa Autorskie- międzynarodowe i krajowe (XIX w. pierwsze normy międzynarodowe) Prawa własności przemysłowej- krajowe (XX w. prawa państw) Patent w Polsce 20lat, Niemcy 10, WB 60, USA nieograniczone Konwencja Berneńska 1886r, traktat Wipo 1906r (uzupełnienie, organizacja wyspec przy ONZ) Ten zakres obejmuje sposób wyrażania, a nie idee, procedury, metody działania czy formuły matematyczne. Precyzuje co tej ochronie podlega = Kategorie: 1. Książki, broszury i pisma 2. Odczyty, przemówienia, kazania (oprócz mowy sądowej i politycznej) 3. Dzieła i muzyka dramatyczna 4. Dzieła choreograficzne i pantomimy (układ na piśmie lub w inny sposób) 5. Utwór muzyczny ze słowami/bez 6. Utwór rysunkowy, malarski, architektoniczny, rzeźby, ryty, litograficzne 7. Mapy geogr, plany, szkice i wyroby plastyczne dotyczące geografii, topografii i urbanistyczne 8. Tłumaczenia, antologie, układy muzyczne, przeróbki, zbiory utworów 9. Fotografia i film 10. Programy komputerowe 11. Zbiory danych stanowiących wytwór intelektu Wyjątek wynika z prawa krajowego (do jednego warto przystąpić, a do innego nie) Wyjątek: przenoszenia praw do danego utworu do innej osoby (sprzedanie/ użyczenie) Prawo autorskie – 1994r przedmiot ochrony: przejaw działalności twórczej o charakterze indywid i trwałym, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia Prawo krajowe: 1. Utwory plastyczne 2. Utwory wyrażone słowami, symbolami matematycznymi i znakami graficznymi 3. Utwory fotograficzne 4. Utwory lutnicze (akustyczne, np. skrzypce) 5. Utwory wzornictwa przemysłowego 6. Utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne 7. Muzyczne i słowo muzyczne 8. Choreograf, sceniczne, sceniczno-muzyczne, muzyczne, słowno- muzyczne, pantomimiczne 9. Utwory audiowizualne w tym film WYJĄTKI: akty normatywne i ich urzędowe projekty (ustawy), urzędowe dokumenty materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe/ ochronne, proste info prasowe Ochrona : prawo własności przemysłowej, ochrona praw autorskich. Która ustawę stosować? LEX SPECIALIS DE ROGAT LEGI GENERALI : prawo szczególne uchyla prawo ogólne . Najpierw stosujemy prawo własności przemysłowej później szersze , czyli autorskie, później cywilne, konstytucyjne. -ochronie podlega utwór, którego twórca/współtwórca to obywatel Pl /UE /EOG (E. Obszar Gosp) -dotyczy utworów opublikowanych po raz pierwszy na terenie RP, w j. pl, -dotyczy utworów których ochrona została zapewniona przez umowy międzynarodowe (jeden spełniony i dzieło już podlega prawu aut) Co nie podlega ochronie praw autorskich w pl? Akty normatywne i ich...