Omów na podstawie 4 wybranych przykładów cele oraz formy działania ruchów obywatelskiego sprzeciwu w Polsce. Oceń, czy wybrane ruchy przyczynią się do wzmocnienia państwa i społeczeństwa czy też raczej działają destrukcyjnie na życie publiczne. Uzasadnij swoją wypowiedź. Obywatelskie nieposłuszeństwo to forma aktywności obywatelskiej polegającej na publicznym, demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym odpowiednią publiczną zapowiedzią) złamaniu przepisu prawa dla wyrażenia obywatelskiego sprzeciwu wobec tego przepisu. Osoba stosująca obywatelskie nieposłuszeństwo z zasady godzi się ponieść prawne konsekwencje i traktuje poddanie się tym konsekwencjom jako część sprzeciwu. Osoby decydujące się na zastosowanie takiej formy protestu działają w obronie porządku prawnego w państwie, zapisanego w konstytucji i powszechnie uznanych zasad prawa międzynarodowego. Pierwszym przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa jest akcja „Tama Tamie”, która miała miejsce w lipcu i sierpniu 1990 roku. Ekolodzy bardzo buntowali się przeciwko zbudowaniu zapory w rejonie Czorsztyna, gdyż jej budowa wiązała się z niemałą ingerencją w środowisko naturalne. W dniach 15 - 22 lipca odbyła się impreza pt. "TAMA TAMIE" mająca na celu blokowanie dróg dojazdowych do budowy zapory wodnej w Czorsztynie - Niedzicy. Uczestniczyło ok. 200 osób z całej Polski. Byli WiP-owcy, "zieloni", anarchiści i kilka innych firm. Mieszkali w jednym z wielu opuszczonych budynków znajdujących się na terenie przyszłego zbiornika wodnego. Codziennie wstawali o 5 rano i szli na drogi, gdzie siadali ze szmatami. Ludność miejscowa, początkowo przyjaźnie nastawiona, zmieniła stanowisko po kilku sprytnych manipulacjach ze strony władzy, np.: trzeciego dnia na poczcie pojawiła się kartka "Poczta otwarta od 8.00 do 10.00 z powodu blokady tamy". W zajętym przez nich budynku, odcięto dopływ wody i prądu. Ekolodzy pozostali jednak nie zrażeni i kontynuowali akcję wstrzymując budowę w 70%, gdyż mimo wszystko drobne prace na terenie budowy trwały. Zdając sobie sprawę, że jednorazowy sprzeciw niczego nie zmieni postanowili kontynuować blokadę w ostatnim tygodniu sierpnia. Prowadzona w lipcu przez WiP i Federację Anarchistyczną akcja "Tama Tamie" z woli uczestników została powtórzona w ostatnim tygodniu wakacji. Policja oraz takie służby jak brygada antyterrorystyczna lub Urząd Ochrony Państwa bardzo zaangażowały się w to, aby zakończyć tę akcję. Po paru dniach ekolodzy przenieśli się do Warszawy, aby tam uwieńczyć akcję. Budowę zapory zakończono ją w 1997 roku. Zapora ziemna rozciąga się wałem o długości 400 metrów pomiędzy...