Struktura organizacyjna i zadania lotnictwa w Policji Lotnictwo do zadań policyjnych zostało zapoczątkowane przez dwa śmigłowce Mi-4 oraz dwa śmigłowce SM-1 w roku 1965. Były to helikoptery Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW które miały na celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców. Po przekształceniu eskadry w 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW który został doposażony w śmigłowce takie jak Mi-2, M-8, Mi-17, W-3 i Bell 206, Pułk miał coraz więcej zadań do wykonywania. Lotnictwo policyjne datuje się jednak dopiero na rok 1996 kiedy to powstały pierwsze w polsce zespoły Lotnictwa Policyjnego KPW w Krakowie oraz w Poznaniu. Zespoły te do 9 maja 2001 roku miały na swoim wyposażeniu jedynie 2 śmigłowce PZL "Kania" kiedy to przejeli 11 śmigłowców po 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA. Aktualnie lotnictwo Policji istnieje w sześciu miastach Polski. • Warszawa-Babice – Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – dzierżawione obiekty w których bazują dwa śmigłowce W-3 Sokół, dwa Mi-8, Bell-206 oraz Bell-412. Obsadę stanowi szesnastu pilotów i dwudziestu dwóch mechaników • Kraków-Czyżyny – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji – dzierżawione obiekty na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w rejonie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Sekcja zatrudnia czterech pilotów oraz pięciu mechaników, którzy obsługują dwa śmigłowce Kania. • Łódź-Lublinek – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Lublinek w niedawno wybudowanej własnej bazie. Zatrudnionych jest trzech pilotów oraz czterech mechaników, którzy dysponują śmigłowcami Bell-206 oraz Mi-2. • Poznań-Ławica – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na terenie lotniska Ławica. Dysponuje śmigłowcem Mi-2, zatrudniając trzech pilotów oraz czterech mechaników. • Wrocław-Strachowice – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji usytuowana na lotnisku Starachowice. Wyposażona jest w dwa śmigłowce Mi-2, których obsadę stanowi czterech pilotów i czterech mechaników. • Szczecin-Dąbie – Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowana na aeroklubowym lotnisku Dąbie z obsadą dwóch pilotów i pięciu mechaników dysponujących dwoma śmigłowcami Mi-2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Lotnictwa Policji sprawuje Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji KGP. Nadzór merytoryczny sprawuje natomiast Zespół ds. Lotnictwa Służb Porządku Publicznego Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA. Poszczególne jednostki Lotnictwa Policji działają w zasadzie na terytorium poszczególnych województw,...